село Змейово

Размер на шрифта: A A A

Валентин ВълевВАЛЕНТИН ТЕНЕВ ВЪЛЕВ

Адрес п.к. 6059 с. Змейово
Телефон (04124) 2260; 2312
Мобилен телефон 0885 901 252
Електронна поща  [email protected]


СЕЛО ЗМЕЙОВО

Разстояние от столицата: 223 км
Разстояние от Стара Загора: 8 км
Надморско равнище: 420 м
Климат: умерено континентален
Почва: бедна на хумос, кафява глинеста
Площ на селото: 9 кв. км

 

 

История

Село Змейово е възникнало в началото на 17 век (около 1620 г.) от няколко къщи, събрани в махала, разположена до прохода, свързващ Стара Загора с Казанлък. (Тракийската равнина с Тунджанската низина). Там са живели предимно кираджии - хора, които са се прехранвали от прекарване на кервани с каруци от старозагорското поле за Балкана и Северна България. Благодарение на красивата природа, многото водоизточници и възловото местоположение селището бързо се разраства и установява на север в подножието на връх "Голям Бетер" - в. 809м. В останалите години на турското робство тук е построена християнска църква "Св. Николай Чудотворец" (на мястото на манастир), имало е килийно училище. Основно препитание на населението е било занаятчийството, скотовъдството и земеделския труд. По време на освободителната руско-турска война селото не е пострадало и като цяло е останало със запазена инфраструктура и къщи. Най-много е нарастнало като население и територия в годините преди 9 -ти септември 1944 г., после настъпват миграционни процеси към Стара Загора и Казанлък и то намалява. След идването на демократичните промени в Змейово се запазва едно приблизително постоянство на населението като характерното е, че местното население намалява за сметка на идващите нови жители, които закупуват стари къщи и празни дворни места, и строят големи, модерни вилни сгради.

За самото име на Змейово има две хипотези: Едната гласи, че то идва от старото име на прохода - Килисанджа дервент, а според втората - името на селото е дадено още през 18 век от легендата за живелия под върха над него змей. Легендата за него е дала името на селото и името на голямата пещера под върха, където той е живял според преданията.
Югозападно от селото между планинските хребети на Сърнена средна гора има останки от манастир, за който се предполага, че е съграден по времето на цар Борил след Второто българско царство през средновековието. За този манастир малко се знае като история поради недостатъчните проучвателни и възстановително работи, които са извършени по него.
В знак на преклонение пред паметта на родолюбивите змейовци сега в центъра на селото има два паметника. Единият е издигнат за отвлечените и загинали през турското робство, а втория - за всички убити през войните жители от Змейово.
 

Култура

Народно читалище "Пробуда"

В Змейово работи едно от най- старите читалища, създадено е през 1831 г. Досега е запазило името си "Пробуда" и е символ на богата културна дейност с много мероприятия. Част от тях са включвани в културния календар на Община Стара Загора. Сега в две от залите на читалището е подредена историко-етнографска сбирка, която със своите над триста експонати предава най-характерното от историята и бита на местното население. Тук, в тази сбирка сега се пази втория препис на "Паисиевата история славянобългарская", който е направен в Змейово през 1871 г. от поп Харитон.
Традиционни празници, които се честват в селото са следните:
Националния празник Трети март - Змейовци ежегодно се прекланят пред героите от освободителната война, пресъздават етюди от бита на хората през робството и отдават почит на загиналите за освобождението ни. За организирането на тържествата читалището и кметството са благодарни на членовете на Клуба на любителите на старинното оръжие в Стара Загора "Поп Минчо Кънчев", които дейно се включват в провеждането на тържествата.
Деня на лозаря "Трифон Зарезан" - Змейово е едно от селищата, известни като винопроизводителни райони в страната. Благодарение на добрите почвени и климатични условия тук са запазени традициите в лозарството и производството на вино и пелин. На 15 февруари се празнува "Трифон Зарезан" както е по стар стил и както е било от старо време - с традиционното зарязване на лозето и с традиционното веселие на открито.
Празник на пелина - В прослава на змейовския пелин, напитката, която е направила селото известно не само в страната, но и в чужбина. От три години тук се провежда Празник на пелина. В центъра на селото е открита паметна плоча на първия змейовец - основоположник на организираното, научно производство на пелин Стоян Найденов. Той е и един от първите носители на Държавен диплом за производител на вино и пелин, издаден от Камарата по лозарство и винопроизводство в Плевен от далечната 1919 г. Ежегодно централно място в празничната програма заема конкурса за най- хубав змейовски пелин, на който се пробват десетки стари и млади майстори на този елексир.
 

Бизнес

Институциите в селото, които са останали са две: кметство и читалище. В момента няма училище, детско заведение, земеделска кооперация. Голямата близост до Стара Загора е причината социалният и стопанският живот да се концентрират вече предимно там. В Змейово има няколко отделни производства от сферата на текстилната промишленост, пътното строителство, автоуслугите, хотелиерския бизнес и строителното предприемачество. Но на повечето от тях основните им центрове са другаде, като собствениците им използват Змейово само като място за отдих, почивка и развлечения.

 
ИНИЦИАТИВИ
Като най-запомнящи от близкото минало могат да се посочат инициативите за отремонтиране и възстановяване на църковния храм в края на деветдесетте години и построяването на паметника на загиналите през войните за България. И двете мероприятия са осъществени благодарение на даренията на хората от селото. Сега тази форма сякаш е загубила привлекателноста си и не намира поддръжници вече. Мнозина смятат, че с дарения следва да се благоустрояват значими обекти, но само - от отделни граждани, които имат по-големи финансови възможности от другите. За съжаление практиката сега показва, че поддръжниците на това схващане не са много прави, тъй като готовите за дарения в обществена полза "можещи хора" от Змейово - непрекъснато намаляват.
 
Внимание заслужават и надеждите, които се възлагат на дейността на регистрираното през м. март 2008 г. сдружение с нестопанска цел "Бъдеще за Змейово". Същото получи първоначалната подкрепа и помощта, от която се нуждаеше от кмета на селото и от Общината и осъществи две инициативи за децата на селото. Само бъдещето ще покаже дали на тази форма на финансиране от чуждестранни източници може да се разчита за превръщането на региона на Змейово в туристическа дестинация. Защото такива са мечтите на много от живущите в Змейово, защото такива са природните дадености на населеното място.

 

ЗМЕЙОВО - ЕПИЗОД ОТ ПОРЕДИЦАТА "МОЕТО СЕЛО"

 

 

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали