Размер на шрифта: A A A

МОНЧО ВЪЛЧЕВ МОНЕВ

Адрес п.к. 6095 с. Загоре
Телефон (041277) 260; 225
Мобилен телефон 0885 901 254
Електронна поща  [email protected]

Декларация по чл. 12, т. 1  Декларация по чл. 12, т. 2

СЕЛО ЗАГОРЕ

Разстояние от столицата: 196 км
Разстояние от Стара Загора: 12 км
Надморско равнище: 100 - 199 м
Климат: умерено континентален
Почва: глинеста
Площ на селото: 17,169 кв.км

 

 

История

В Тракийската низина, на 10 км. южно от град Стара Загора се намира село Загоре.

От предания на стари хора има информация, че селото съществува от началото на 18 век - 1730 год. Селото е съставено от две села Оборито и Голямо Кадиево.
От своето основаване те са били изключително турски - населението е живеело край чифлика на Големия Кадия от където и името на едното село. Другото село носи името Ахърито, защото от източния край на село над реката са били построени ахърите на бея, които обслужват голям керван-сарай, нещо като станция за смяна на животни използвани за превоз на стоки. В ахърите (оборите) имало камили, катъри и др. впрегатни животни и два кладенеца за поене на животните. Този керван-сарай се е ползвал тъй като на изток от селото минавал царският път от северна за южна България. Най-напред махалите били от 6 - 7 къщи направени от плет и измазани с глина, а покривите от слама. В навечерието на Освободителната война селата се разрастват и достигат до 30 - 40 къщи.
Селото е изгорено до основи през лятото на 1877 год., при настъплението на Сюлейман паша към Стара Загора. Оцеляват само един хамбар и една къща. Оборите на Кадията също са изгорели и остава само чифлика. Селата са възстановени от останалите оцелели жители и придошли нови заселници. Стари къщи от края на ХІХ и началото на ХХ век няма запазени.
След Освобождението на България, около 1906 год. село Ахърито е преименувано на с. Оборито. С Указ на Народното събрание от 18.05.1950 год. с. Голямо Кадиево е присъединено към с. Оборито и преименувано на с. Загоре. Името Загоре е прието от жителите, защото по това време в този район се отглежда пшеницата "Загарея".
Друга легенда е, че Ахърите на бея са запалени от мома на име Добра, която Бея искал да потурчи и да вземе за жена. Едно от предложенията за име на обединеното село е Добрино. Това име не е прието на референдума и селото е преименувано на с. Загоре с Указ № 236 на Президиума на Народното събрание от 22.05.1950 год. Двете села са включени в Старозагорски окръг, Старозагорска околия, Община Оборито.
През 1958 год. е променено АТУ на селото и то е включено в Община Могила. През 1959 год. селото преминава към Община Коларово, окръг Старозагорски. Обратно в Община Могила селото е върнато през 1963 год. докато с Указ № 2295 на Държавен съвет на НРБ от 22.12.1978 год. е включено в Община Стара Загора, в която селото е включено и днес. 
 

Култура

Народно читалище "Пробуда"
От данни за историята на селото е видно, че се е състояло от 2 махали – Оборито и Голямо Кадиево. През 1928 г. в махала Оборито, под покрива на месната църква, се основава народно читалище "Христо Ботев", а в махала Голямо Кадиево се основава народно читалище "Ц. Церковски" под стряхата на основното училище. При обединяването на двете махали – Оборито и Голямо Кадиево през 1950 година, се обединяват и двете читалища под един покрив и под ново име "Пробуда". Има нещо дълбоко и символично в това име. От своето създаване и до днес този "народен светилник" учи, вдъхновява и пробужда светли стремления. През 1953 година народно читалище "Пробуда" се премества в центъра на селото. На територията на село Загоре живеят 1033 жители, а в Основно училище "Христо Ботев" учат 126 деца. Библиотеката разполага с добра материална база и работи на свободен достъп с населението. Народните читалища са били и продължават да бъдат духовни центрове, чрез които книжнината и културата достигат до цялата ни страна.
 
При народно читалище "Пробуда" съществуват три художествени състава: Женска фолклорна група, Детска група за изворен фолклор и Коледарски състав. С помощта и участието на фолклорните състави се провеждат разнообразни по вид мероприятия – празници, обичаи, годишнини и юбилеи. Дошъл от миналото и запазен до днес "Бабин ден", "Трифон Зарезан", 19 февруари "Обесването на Васил Левски", 1 март - "Ден на самодееца" и "Баба Марта", 3 март - "Освобождението на България", 8 март - "Ден на жената", Седмицата на детската книга и изкуства за деца - "Международен ден на книгата" - маратон, "Цветница" - лазарски празник, "Великден", 24 май - "Ден на славянската писменост и културата", 1 юни - "Ден на детето", 2 юни - "Ден на Ботев", "Първи сноп" - откриване на жътвата, откриване на "Лято Загорско", 1 септември – Празник на с. Загоре и храм "Св. Симеон Стълпник", Отбелязване деня на Съединението на България, 1 ноември – "Ден на народните будители" и др. По българска народна традиция всяка година се провежда Коледуване – три дни в с. Загоре. Фолклорните състави са участвали в общински прегледи в Стара Загора, Хасково и други.

ЗАГОРЕ ЕПИЗОД ОТ ПОРЕДИЦАТА "МОЕТО СЕЛО"

 

 

Горещ телефон
за сигнали