село Маджерито

Размер на шрифта: A A A

Грозданка ДимоваГРОЗДАНКА ТОНЕВА ДИМОВА

Родена на 11.01.1960 год. в гр. Стара Загора. Завършила Икономически Техникум през 1978 год. в Стара Загора. През 2000 год. е назначена за кметски наместник на с. Маджерито, а през 2003 год. е избрана за Кмет на село Маджерито и продължва да кметува 3 мандат.

Адрес п.к. 6096 с.Маджерито
Телефон (04129) 2260; 2423
Мобилен телефон 0885 901 229
Електронна поща  [email protected]

Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 1 от ЗПК

СЕЛО МАДЖЕРИТО 

Разстояние от столицата: 241 км
Разстояние от Стара Загора: 8 км
Надморско равнище: 162 м
Климат: умерен
Площ на селото: 80 ха

 

История

На 8 км. на юг от Стара Загора се намира село Маджерито. Името на селото не е променяно никога през годините си. Спомените за съществуването на селото са от турско време — заселването е станало около турския чифлик. Името вероятно произлиза от маджари-преселници. На 600 метра от центъра на селото близо до разклона на шосето за Стара Загора се намира праисторическа селищна могила. Цялата повърхност на праисторическото поселение се обработва. Вследствие на непрекъснатото разораване, археолози са открили останки от горели глинени мазилки и керамични фрагменти - характерни за ранния неолит в Тракия I -VI хил. Пр. Христа. Открити са и части от глинени съдове, фрагменти рисувани с графит - типични за раннохалколитната култура Марица - IV хил. Пр. Христа и единични фрагменти, отнасящи се към бронзовата епоха - III -II хил. Пр. Хр. Селото в регулационни линии е разположено върху площ 80 ха, а землището на село Маджерито е от 12 660 дка площ. По-голямата площ земя се отбработва от кооперация КПТУ с. Маджерито, а останалата от арендатори. Отглеждат се предимно житни култури - пшеница, ечемик, ориз, царевица, слънчоглед. През 1871 г. е имало открито училище, което е съществувало до 1960 год., след това превърнато в детска градина, която е закрита през 1995 година и вече е продадена като съществуваща сграда. 

Култура

Народно читалище "Пробуда"

Народно читалище „Пробуда-1928“ село Маджерито е основано през 1928 г. от група родолюбиви Българи. Още от създаването то се оформя като средище за духовност, просвета, разпространение на знания за родния край и интерес към местния фолклор.

През 1987 година е построена нова едноетажна масивна сграда с обща площ 444 кв. м., която се дели със здравната служба в селото. Използваната и поддържана от читалището част от тази сграда е  352,50 кв.м - библиотека с над 3 500 тома, киносалон с 150 места, фоайе  През годините НЧ „Пробуда-1928“ село Маджерито се утвърждава като културна институция и развива разнообразна художествена самодейност. Проведени са множество мероприятия (работилнички, литературни четения, реализиране на проекти, състезания и пресъздаване на празници и ритуали).

Читалищното ръководство насърчава и поддържа:

  1. Активния живот на възрастните хора;
  2. Участие в общински, регионални, национални и други конкурси, фестивали и събори;
  3. Целенасочена работа по възстановяване на празнично обредния календар, местните традиции и обичаи;
  4. Подкрепяне и запазване дейността на следните самодейни състави и клубове по интереси:

Женска фолклорна група

Лазарска група

Коледарска група

Клуб „Сръчни ръчички

Годината е 1939, а в студения 22 февруари в село Маджерито се ражда поетът Стойчо Маджарски, който живее до 18 години в селото, а след това се премества в Село Казанка. Той е един от най-силните поети на Старозагорското писателско дружество. Стиховете му носят и радост и болка, и критичност и възхита от българския национален характер. Те са адресирани към обикновените хора на село, които разговарят със земята, с животните и с природата и към хората от града, които стават сутрин рано и с първите автобуси поемат към работните си места. Затова посланията на неговата поезия достигат до умовете и сърцата на мнозина. Той е обичан и радушно приеман поет.

През 2000 г. жени от селото създават Пенсионерски клуб, където членовете му да  осъществяват социални контакти, срещи, разговори, занимания по интереси. Организират се екскурзии, разходки, сбирки, тържества, посещения на културни мероприятия. В клуба се ражда и идеята за Женска Фолклорна Група, хора с различна възраст и професии обединени от любовта си към българската фолклорна песен.. В момента ЖФГ е в състав от 12 жени, като преди години той е бил до 20 жени в него. Групата има многобройни успешни участия на редица фолклорни фестивали и изяви.   

 

На 06 Май 1998 год. при негово високо преосвещенство Панкратий се постави основния камък за постояване на храма „Св. Георги Победоносец" в с. Маджерито. Довършването на храма става през 2006 година. На 08.10.2006 год. същия се освети при светителството на Негово Високо Преосвещенство Старозагорски метрополит Галактион, с църковно настоятелство под председателството на Свещенник иконом Стефан Йорданов Чалъмов и членове: Гана Нонева - основен ктитор - осъществила изграждането и благоустрояването на Св. Храм, Ганчо Нонев, д-р Светлана Нонева и Иван Пеев Сивков. В същата година се изписа Св. Храм от художника зограф - Румен Рачев. 

 

Читалището се явява като най-естествения мост между миналото и настоящето. Незаменима е ролята му при създаването, укрепването и възпроизвеждането на традициите, и културата на местното население. Основната ни цел е привличане на младите хора и учениците към читалищните самодейни колективи, както и осмисляне свободното време на учениците през лятната ваканция.

 

 

МАДЖЕРИТО - ЕПИЗОД ОТ ПОРЕДИЦАТА "МОЕТО СЕЛО"

 

 
Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали