село Калитиново

Размер на шрифта: A A A

Иван КостадиновИВАН ЕНЕВ КОСТАДИНОВ

Адрес п.к. 6049 с. Калитиново
Телефон (04113) 2230
Мобилен телефон 0885 901 238
Електронна поща  [email protected]

Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 1 от ЗПК

СЕЛО КАЛИТИНОВО

Селото е разположено на 10 км източно от Стара Загора. Това е едно от големите села в областта. Селото е гара на ж.п. линията София-Пловдив-Бургас.

Разстояние от столицата: 240 км
Разстояние от Стара Загора: 10 км
Надморско равнище: 150 м
Климат: умерен
Почва: кафява
Площ на селото: 7 кв.км

 

История

В миналото село Калитиново не е съществувало. На негово място е имало построен турски чифлик с тъмница, която на турски се наричала "джурал". След години край чифлика започнали да се заселват българи от околните села. Прииждането на хора било голямо поради това, че почвата била много плодородна. Така се образувало село. По името на тъмницата то било наречено Джуранлии.

Село Джуранлии има славно минало. В българската история е известно с боя при Джуранлии по време на Руско-Турската освободителна война през 1877 - 1878 година. В град Плоещ (Румъния) се извършило освещаването на Самарското знаме, извезано от жените на град Самара и подарено от тях на опълченците. След освещаването на Самарското знаме, то било поверено в ръцете на 3-та опълченска дружина с командващ подп. Калитин. Русите преминали река Дунав и се разделили на три клона. Единият от тях минал през прохода Хаин Боаз и се насочил към Нова Загора. От юг се задавала 40 000-та войска на Сюлейман паша, който преди това е бил в Адриатическо море. Завързали се нечувани боеве. Особено люта била битката при село Джуранлии. В местността "Келеш кория" поляните били покрити с човешки трупове, които на августовското слънце започнали да гният и разлагат. Накрая останали само кости, които продължили да се белеят месеци след войната.
Когато Джуранлии било вече свободно, жителите на селото събрали костите на убитите руски войници и български опълченци и направили гробница (могила), в която ги заровили. Тази могила се намира на север от ЖП линията и местността "Келеш кория" и е вечен гроб на загиналите в боя при Джуранлии. Поклон пред паметта им и тяхното дело. След освобождението единственото достойно място, което трябва да носи името на легендарния герой подп. Калитин е село Джуранлии. Оттогава то носи името Калитиново.
Село Калитиново, общ. Стара Загора се намира на 10 км източно от гр. Стара Загора. То е с население от 972 жители. Етническите групи са българи и роми. В село Калитиново има 250 къщи, като в 150 от тях живеят роми, а в останалите 100 - българи.
Землището на с. Калитиново е от 7.054 кв. км. Релефът е равнинен. В селото има около 200 дка гори и 4 400 дка обработваема земя. Почвата е разнообразна, като преобладава кафявата, която е плодородна. Нивите се засяват предимно с житни култури, тютюн, люцерна, слънчоглед и царевица. Основният поминък е земеделие и животновъдство.
 
През селото преминава третокласен път, който свързва с. Калитиново с гр. Стара Загора, с. Преславен и с. Могила. Другите пътища са полски и горски, и се използват сезонно. През селото преминават: ЖП линията София - Бургас, електропреносна мрежа от ТЕЦ "Марица-изток" и промишлен газопровод. Водоснабдяването се извършва от помпена станция, намираща се в землището на с. Преславен. В селото няма изходна канализация и се използват септични ями. Сметосъбирането се извършва от фирма "Нелсен-Чистота" ООД гр. Стара Загора.
 
 

Култура

ПЕСЕН за Подполковник Калитин

 

Литнали сиви соколи
над тиха бяла Дунава,
полето черно чернее
от тези черни гарвани.

 

Не били сиви соколи
най-били руси руснаци,
не били черни гарвани
най-били турци сеймени.

 

Руснаци Дунав минали
Дунава и Стара планина,
та ми навлезли, навлезли
във това равно Загоре.

 

Там се със турци срещнали,
срещнали бой да се бият.
Били се два дни и три дни,
били се цяла неделя.

 

Най-напред върви Калитин
в боя юнаци водеше,
юнаци Донски казаци
с Българско опълчение.

 

Земята в огън гореше,
гората клони кършеше,
поспря се птичка да пее,
поспря се вятър да вее.

 

Голямо чудо да гледат,
как бягат турци сеймени
от тия руси руснаци
от тия Донски казаци.

 

В село Калитиново има Начално училище "Подп. Калитин", което към настоящия момент е затворено, но в двора му, който е от 2.5 дка, има изградена детска площадка със съоръжения и футболно игрище. В центъра на селото се намира озеленен обществен парк, който е 5 дка. Той е едно от най-посещаваните и достъпни мяста за отдих на открито от всички възрастови групи. В него са разположени Пенсионерския клуб, Народно читалище "Благоразумие-1927" и Паметник-костница на незнайните руски войни, участвали в Руско-Турската освободителна война (1877-1878 г.).
За пръв път читалището в село Калитиново отваря врати през 1927 г. и носи името "Благоразумие". Дълбок поклон пред основоположниците - Иван Нойков, Койчо Славов, Диньо Нойков, Христо Чолаков и др.
През 1971 г. е построена читалищната сграда от Химкомбинат гр. Стара Загора (бивше АТЗ). Участие в построяването взема и цялото калитиновско население. В настоящият момент читалището разполага с библиотека от 36 кв. м., с библиотечен фонд от 6 000 тома, салон с 200 места, сцена, гримьорна и фоайе. През годините е имало добра читалищна дейност с танцови и певчески групи. В настоящият момент в читалището активно работят певческа група с ръководител Мария Петкова и временни лазарска и коледарска групи. Колективите представят българските обичаи и традиции не само в с. Калитиново, но и в страната, като печелят множество грамоти и награди.
Празниците, които се честват в селото са:
- Бабинден - 21 януари
- Трифон Зарезан - 14 февруари
- Баба Марта - 1 март
- Ден на Освобождението на България от Османско иго - 3 март с поднасяне на венци и цветя на паметника на Подп. Калитин, находящ се в землището на с. Горно Ботево и на Паметник-костница, находящ се в читалищния парк на с. Калитиново
- Ден на жената - 8 март
- Лазаруване
- Възкресение Христово (Великден)
- Гергьовден - 6 май
- Ден на Българската просвета и култура и на славянската писменост - 24 май
- Ден на детето - 1 юни
- Годишнина от боевете при гр. Стара Загора и с. Джуранлии по време на Руско-турската освободителна война и празник на селото - 2 август
- Ден на Съединението на България - 6 септември
- Ден на независимостта на България - 22 септември
- Ден на народните будители - 1 ноември
- Коледуване - 24 декември
- Новогодишно тържество и
- Участие на певческата група при НЧ "Благоразумие-1927"- с. Калитиново във фолклорни фестивали и гостувания из страната.
НЧ "Благоразумие-1927" - с. Калитиново развива богата и разнообразна читалищна дейност. То е отворено за всички, които желаят да четат и съхраняват българските традиции и обичаи.

Бизнес

Развито зърнопроизводство.

Добри природо-климатични условия за доразвиване на лозарството и овощарството.

В с. Калитиново има 3 кафе-аперитива и 3 магазина за хранителни стоки.

 

 

 

 

КАЛИТИНОВО - ЕПИЗОД ОТ ПОРЕДИЦАТА "МОЕТО СЕЛО"

 

 
Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Транспортна схема
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали