село Хрищени

Размер на шрифта: A A A

Радка ЖелеваРАДКА ЦВЕТКОВА ЖЕЛЕВА 

Кметува вече III мандат.
Родена на 20.06.1963 г. в гр. Стара Загора, живее в с. Хрищени.
Завършва средно образование в гр. Стара Загора, към настоящия момент учи задочно висше III курс специалност - икономика.

Адрес п.к. 6050 с. Хрищени
Телефон (04126) 2260
Мобилен телефон 0885 901 222
Електронна поща  [email protected]

СЕЛО ХРИЩЕНИ

Разстояние от столицата:
Разстояние от Стара Загора: 6 км
Надморско равнище: 160 - 500 м
Климат: умерен
Почва: чернозем, глинеста, глинесто-песъчлива
Площ на селото: около 1200 дка
 

История

Селото е разположено на 6 км североизточно от град Стара Загора. Землището на село Хрищени обхваща площ от 24000 дка. Граничи на север със село Люляк, на изток със село Колена, на юг със село Калитиново и на запад с град Стара Загора.
Има няколко версии за името на селото. Едно от преданията гласи, че името на селото е свързано със славянския бог Хърс, наричан още „Дажбог". 3а това има известно основание, защото в селото действително има много слънце, разположено е на припек по южните склонове на Средна гора. Поради топлия климат виреят и субтропични растения: смокини, райски ябълки, хинап, нарове и други. Според друга легенда селото носи името на легендарния Хрищян войвода, който се борил против турските завоеватели и загинал на връх Медвен, близо до Хрищени. Има сведения, че заселването на Хрищени е станало още от римско време, в началото на четвърти век от новата ера и следователно селото има повече от 1600-годишно непрекъснато съществуване.
Според едно от преданията селото е основано от християни, възприели християнството през римското владичество. Позовавайки се на това предание може да се твърди, че населението още тогава е българско. Езикът, с който си служат хората тук е официалния български, без диалектни изрази. Доказателство е, че всички наименования на полски и госрки местности в землището на селото са български. От османското владичество са се запазили само някои турски наименования, като Хаджиолова кория, собственост на Хаджиолу Алия по онова време, хълма „Баченик"/наблюдателница/, "Кара кория "/Черна гора/, „Тъомбелеците"/звънците/.
За броя на населението от заселването на селото до османското владичество няма никакви данни. Едва в края на османското владичество, по сведения на стари хора се установява, че селото имало 40 български и 30 турски къщи. След освободителната руско-турска война остава само българското население. Двете къщи роми привлекли и други и към настоящия период са над 100 домакинства. Хрищенци вземат участие и е трите войни, сражават се с неописуема смелост и решителност, загиват общо 77 човека.
След освобождението на България от петвековното турско робство нашият многоизстрадал и героичен народ започва усилено да строи училище и читалище за своето просветно и културно издигане. В нашето село Хрищени, в селото на легендарния Хрищян войвода, на 01.01.1901 г. група будни младежи основават дружество-читалище с наименование ,,Земеделец" под ръководството на Стефан Генчев, чийто име носи днес 110 годишното читалище. В периода след освобождението до настоящия момент много хрищенци са дали и дават своя принос за историческото, общественото, икономическото и духовно развитие на селото и общината. Хрищени е най-голямото село в Община Стара Загора, неговите жители са над 2100 човека. В селото има Детска градина с над 65 деца, в училището се обучават около 127 деца. Не липсват развлекателни заведения и магазини, фризьорски салон за жените и бръснарница за мъжете. И шофьорите са улеснени в селото от изградената модерна бензиностанция и газстанция, европейска аптека в центъра, която се ползва и от съседните села, в непосредственна близост е и здравната служба. За младите хора, училището, детската градина, кметството и всички желаещи има интернет връзка. Пенсионерите също не отстъпват по мероприятия. Грижовно и отговорно пазят клуба на пенсионера, място за отдих, ежемесечни сбирки и отпразнуване на рожденни дни и други поводи. Женско дружество „Надежда" е пък за жените от средна възраст, с песни и хора и много веселба огласят селото всеки петък. Обединяващо звено е Читалище „Стефан Генчев" и известната група за автентичен фолклор.

Култура

Народно читалище  "Стефан Генчев" е основано на 01.01.1901 година по инициатива на учителя Стефан Генчев. Сградата на читалището разполага с кино - зала с 230 места, библиотека с 10 000 брои книги, част от които са дарения от читателите, клуб на пенсионера и женско дружество. Читалището развива разнообразна културно-масова дейност, свързана с традициите на селото и потребностите на неговите жители.

Отразяват се всички национални и християнски празници, бележити дати, годишнини, юбилеи на общественици и културни дейци, обичаи, рождени дни, родови срещи и други. Всяка година се празнува 6-ти май - Гергьовден - празника на селото с богата музикална програма с местно участие, както и гости от други села. През 2007 година за първи път в село Хрищени през месец ноември се провежда празник на Райската ябълка. Към читалището действат: група за автентичен фолклор с многобройни местни, общински и национални прояви, група за стари градски песни, клуб на краеведите, клуб на местните поети, писатели, художници и занаятчии, театрален състав, коледарска група, детска фолклорна група.
 
ПЕСЕН НА СЕЛО ХРИЩЕНИ
Наше село, родно село,
към Загоре, към полето поглед свело.
На три хълма си легнало,
като черги пъстри, нови си послало,
къщи и дворове китни
и ливади, и градини, ниви житни.
А децата са цветята
на Хрищени, на зората, на земята.

 

Наше село, гордо село

в „Милкини скали" коси си вплело.

В теб герои се родиха
и мъже, жени, деца за теб се биха.
Левски минал в тъмни нощи,
княз Борисовият кръст ни свети още.
„Медвен" беше твоя крепост,
а Хрищян войвода - знаме и легенда.

 

 Наше село, китно село, ти
от Бога, дар си взело,
че тук райски ябълки виреят
и смокини сладки зреят.
Коренът не остарява
сили за живот ни дава,
ний за тебе песни пеем
и със тебе се гордеем.

Бизнес

Местоположението на селото, добрата комуникация и близост до града са предимство и предпоставка за развитие на бизнес.
В селото има бензиностанция, аптека, ресторант, розоварна, тенекеджийски цех, както и цехове за обработка на ядки, чипс, пуканки, пилети и зеленчуци. 

 

ХРИЩЕНИ - ЕПИЗОД ОТ ПОРЕДИЦАТА "МОЕТО СЕЛО"

 

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали