село Лясково

Размер на шрифта: A A A

Николай ЖековНИКОЛАЙ КИРОВ ЖЕКОВ

Адрес п.к. 6045 с. Лясково
Телефон (041275) 260
Мобилен телефон 0885 901 230
Електронна поща  [email protected]

Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 1 от ЗПК

СЕЛО ЛЯСКОВО

Разстояние от столицата: 222 км
Разстояние от Стара Загора: 10 км
Надморско равнище: 295 м
Климат: умерен
Почва: глинесто-пясъчлива
Площ на селото: 328 дка

 

 

 

История

Ако разтворим историята, ако се поровим из летописните бележки, ще разберем, че село Лясково е село, което води началото си векове назад. 

По време на Римската империя на запад от Берое (Стара Загора) до събирането на трите реки: Съзлийка, Лозенска и Читалка е имало тракийско селище. Историците разказват, че жителите на всички тези селища на запад от Августа Траяна били от тракийското племе Пирогери. Тракийските селища са съществували до към 5 век. След разрушаването на селището от варварите животът отново се възстановява, защото тук съществуват прекрасни природни условия за живот - тук протичат и се сливат макар и малки реките: Съзлийка, Читалка, Лозенска и Могильовска. Покрай тях има хубави поляни, пасища, а по околните хълмове - гори. Има и плодородни земи за обработване. Тук е имало отлични условия за риболов, животновъдство и земеделие. 

През турското владичество, вероятно и по-рано, това селище се е наричало Харизанова махала. Някои стари хора от село Лясково казват, че Харизанова махала значело Нарязана махала. Харизанова махала е престанала да съществува като селище в края на 18 век. Развихрили са се кърджалийски и даалийски размирици и упостошили селището. За да се спасят от тези неволи, притеснения и ограбвания селяните започнали да напускат бащиното си

огнище. Населението на това селище се е пръснало по околните села. Едни отишли в Балаклии (сегашното Лозен), други в Елхово и Ашик сенеклии (дн. Кирилово), а трети навлезли по дълбоко по течението на реката и сложили началото село Пандаклии (сега Лясково). После се изместили по на север по слънчевия склон на хълма, където е сега село Лясково. Наречено е така, понеже се заселили покрай горички от лешници, растящи покрай реката. 

Така селото се разраства постепенно. Към 1872 год. селото е брояло около 50 къщи. Когато поп Минчо Кънчев извършва проверка на селата в Старозагорска околия през 1872 год. по нареждане на Васил Левски, той пише в книгата си "Видрица", че село Пандаклии тогава е имало 50 къщи, имало е просто училище, където са се учили 18 деца. Учител е бил Иван Николов.

Когато Стара Загора гори запалена от турците населението напуска селото и избягва в Балкана. Селяните срещат първи руските войски при с. Селци. През зимата на 1877 - 78 г. мъже от селото форсират Тревненския балкан с отряда на руския ген. Мирски. След войната националното пробуждане обхваща и жителите на с. Лясково. Възстановява се училището, като паметник внедрявал просвета, наука и култура между жителите на селото. Извършва се водоснабдяване, прокарва се път до гр. Стара Загора и всичко това с труда и средствата на населението. Появява се идеята за изграждане на храм. Липсват точни сведения за инициатора за построяването на храма, но се предполага, че обслужващия по онова време енорията поп Симеон Атанасов е станал причина да се вземат мерки за събиране на средства за построяване на храма. Знае се, че средствата са събирани предимно от местното население. Хората от селото са положили и много труд, като са доставили камъни и пясък за постройката. Започната е през 1895 г., а е завършена през 1896 год. 

Култура

Културният живот в с. Лясково се води преди всичко от читалището. То е създадено на 02.08.1929 г. по инициатива на учителите в местното училище. Те са най-активното съсловие в дейността на читалището до 1964 г., когато училището е закрито. През 2009 г. бе честван 80-годишния юбилей на читалището. 

През периода до 1944 г. най-ярката страна от дейността на читалището са кръжоците и вечерните училища и курсове за повишаване образованието на възрастното население. Следват години на силна любителско театрална дейност. Подготвени и са играни над 12 пиеси с предимно революционна тематика. Не липсват и такива с хумористична насоченост.

В периода след 1990 г. най-изявена е женската певческа група в състав до 12 жени. Те издирват и разучават преди всичко автентични песни, характерни за този край и най-вече за селото. Групата с успех участва в регионални и национални събори и надпявания, за което е получила 8 грамоти, дипломи и други отличия.

Сега читалището е в основата на всички чествания, по-основни от които са: Нова година; Трифон Зарезан; Националния празник - З-ти март; 8-ми март - Международния ден на жената; Празника на селото, който се провежда на християнския празник - "Свети Дух"; Християнските празници Рождество Христово и Коледа; 01.10. - Световния ден на възрастните хора; 01.11.- Ден на народните будители и т.н. В организацията на всички тези и други мероприятия читалищното ръководство по традиция работи в близко сътрудничество с кметството и клуба на пенсионера. 

От 2002 г. читалището е включено в регистъра на народните читалища към Министерството на културата, а ръководството му е регистрирано в Окръжния съд. Има печат и собствена банкова сметка.

 

Библиотеката към читалището съществува още с неговото създаване. Била е закривана и пак възстановявана, което е основната причина за малкия книжен фонд - 903 книги и 32 други информационни единици. Разполага с необходимата техника и носители за музикалното озвучаване на своите мероприятия. Има телевизор, ОУБ, усилвателна уредба и компютър.

В читалището членуват почти 50% от живущите с регистрация в селото. Има един колективен член - Клубът на пенсионера, 3-ма почетни и 3-ма спомагателни (деца до 16г.) членове. 

 

Бизнес

Село Лясково, Община Стара Загора се намира на 10 км. Западно от град Стара Загора. Разположено е в южните склонове на Средна гора, по северния бряг на река Съзлийка (Баненска). Реката е екологично чиста, тече от североизток на югозапад и е с голямо стопанско значение за населението на селото. Село Лясково е с благоприятен умерено-континентален климат със Средиземноморско влияние. Климатът се определя в най-голяма степен от преминаващата край селото река Съзлийка, в протежение на 3 км. и от надморската височина, която е между 250 и 680 метра надморска височина.

Всички възвишения около село Лясково са обрасли с гъста гора от дъб, габър и осен. В радиус от 10 км. няма индустриални обекти. Няма такива и по течението на реката, което запазва въздуха, почвата и водата екологично чисти.Селото е електрифицирано, а за уличното осветление са монтирани 62 осветителни тела. Изградена е автоматична телефонна централа.

От 01.12.2008 год. има и мобилна комуникация и интернет. Изградената водопроводна мрежа осигурява безрежимно водоснабдяване 24 часа в денонощието. Пътят от град Стара Загора е асфалтиран (четвъртокласна пътна мрежа), а транспортните нужди на населението се задоволява с редовен автобус (по 4 пъти на ден).

Тази характеристика на селото го прави търсено и скъпо място за отдих и живеене.

В Лясково липсва развит бизнес, но релефът и чистата природа дават добри възможности за разрастване на частната инициатива, особено в областта на земеделието и туризма.

 

ЛЯСКОВО - ЕПИЗОД ОТ ПОРЕДИЦАТА "МОЕТО СЕЛО"

 

 

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали