село Лозен

Размер на шрифта: A A A

Виолета НаневскаВИОЛЕТА НИКОЛАЕВА НАНЕВСКА

Адрес п.к. 6062 с. Лозен
Телефон (041114) 260;
Мобилен телефон 0885 901 227
Електронна поща [email protected]

 

СЕЛО ЛОЗЕН

Разстояние от столицата: 233 км
Разстояние от Стара Загора: 24 км
Надморско равнище: 360 м
Климат: умерено континентален
Почва: горска, пясъчлива
Площ на селото: 20 кв. км

 

 

История

Лозен е разположено е в живописна котловина, заобиколена от гористи планини, залесени с бор и дъб. Първоначалното местонахождение на селото е било в планината. По-късно, в края на 17 век, селото възниква на сегашното място от двете страни на реката с 40 къщи, под името Балаклии.

Основен поминък е лозарството, животновъдството, тухларството и добив на вар. Настъпва период на пробуда и разцвет и през 1850 г. е открито първото училище, като същото помеще­ние се е ползвало и за църква.

 

По време на освободителната Руско-турска война, селото е опожарено до основи, но жителите успяват да се укрият в планината. След освобождението те отново построяват своите домове, като започва период на развитие и в 1890 г.селото има 107 къщи и 732 жители. Те събират дарения и през 1892 г. построяват църква "Св. Димитър", която е запазена и фунционира и до днес.

 

От 1894 г. с държавен указ селото е преименувано на Лозен. До 1939 г. жителите надхвърлят 1000 души. През 1919 г. се създава народно читалище "Светлина".

По време на войните от с. Лозен загиват 42 фронтоваци. През Втората световна война германците в продължение на 3 г. разработват и експлоатират в селото мина за добив на молибденова руда и пирит, която сега е затворена. Заради този факт името на селото е променено на Руда. Едва от няколко години селото връща старото си име Лозен.

В настоящият момент няма земеделска кооперация и около 4000 дка земя пустее.

От общо 198 къщи, 90 са вили. Тук има прекрасни условия за развитие на туризма, но е необходимо благоустрояване на селото и изграждане на инфраструктурата. 

Култура

След освобождението на България от турско робство Лозен се развива много бързо, нарастват нуждите от културно-просветна дейност. През 1919 г. будни младежи от селото създават народно читалище "Светлина". В онези години в селото е имало много млади хора, организирали са вечеринки, рецитали, сценки, на читалищната сцена са се изявявали много самоуки поети, певци и музиканти. Тогава е открита и библитеката, организирали са се сказки и кръжоци.

 

 

Цели 90 години винаги е имало ентусиасти, които да поддържат чи­талищната дейност.

На 24.10.2009 г.селото отпразнува тьржествено 90-годишния юбилей. Открита е етнографска изложба, обновена е библиотеката.

Нардоно читалище "Светлина" е душата на селото, със своите мероприятия то внася празнична емоционалност в живота на жителите - организира тържества за всеки празник, то пази народните традиции и обичаи. Към читалището има сформирана певческа група за автентичен фолклор, с много добри инди­видуални певици и многобройни изяви в други села и на събори.

В с. Лозен, освен читалище, има и пенсионерски клуб, открит преди 4 г. Всички културно-масови мероприятия се организират съвместно с читалищното ръководство, пенсионерския клуб и кметството.

В Лозен ежегодно се празнува Димитровден, когато се провежда събор в селото. По традиция се чества деня на лозаря, първа пролет, Коледа, националните празници.

 

Бизнес

В Лозен има фирма, която се занимава с дестилерия, като добива розово и лавандулово масло.

ИНИЦИАТИВИ

1. Да се ремонтира и съхрани войнишкият паметник в парка, за което са нужни 5000 лв, като средства ще се набавят от спонсори и дарения.
2. Да се обнови централната част на селото - парк, улици и тротоари, с бригади и помощ от Общината.
З. Да се ремонтират 5-те селски чешми, от естественни водо­източници /извори/, на каквито е богата местността.
4. В с. Лозен никога не е строена общественна сграда. Кметството и читалището се помещават в стари къщи над 80г. Да се потърси възможност за финансиране на проекти по европейски програми за построяване на комплексна общественна сграда. 

 

 

 

ЛОЗЕН - ЕПИЗОД ОТ ПОРЕДИЦАТА "МОЕТО СЕЛО"

 

 
Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали