село Борово

Размер на шрифта: A A A

Янка Дончева ЯНКА МИТЕВА ДОНЧЕВА

Родена на 16.11.1963 г. в с. Калояновец. Завършила съм средното си образование в Стара Загора. От 1980 г. живея и работя в с. Борово. От 2011 г. съм кметски наместник на селото.

Адрес п.к. 6070 с. Борово
Телефон (041149) 261;
Мобилен телефон 0885 871 711
Електронна поща  [email protected]

СЕЛО БОРОВО

Разстояние от столицата: 230 км
Разстояние от Стара Загора: 22 км
Надморско равнище: 880 м
Климат: умерено континентален
Почва: чернозем
Площ на селото: 9,7 кв. км

 

История

Село Борово е разположено на 22 км южно от Стара Загора. Обхваща част от Старозагорското поле и североизточната част от Чирпанските възвишения.

borovo pic1Данни за съществуването на селото има още от 1770 година. Първоначално селото е било разположено в месността „Юрта". След опожаряването му се е заселило на днешното си място, където е имало 3 турски чифлика. За основатели на новото селище се считат трима души като главна роля за преселването играе Иван Денев.

През своето съществуване селото е извесно с две имена – Чараджии и Борово, преименувано с царски указ през 1907 година.

В миналото селото е наброявало 500 човека, а сега наброява 75 жители с постоянен адрес. Това малко село е дало за независимостта и утвърждаването на България като свободна държава – 15 borovo pic2свидни жертви.

Територията на кметството е почти равнина с богата черноземна почва, което създава добри условия за развитие на земеделието. Основен предмет на дейност е зърнопроизводството. Обработваемата площ е около 8400 дка.

И в миналото и сега всички жители на селото са с българско самосъзнание и православно вероизповедание. Южно от селото преди много години е бил построен православен параклис, известен като „Аязмото", в който е имало извор с лековита вода, поради което е бил известен и посещаван както от жителите на Борово, така и от съседните села.

На север от селото се спускат южните склонове на средна гора създавайки приятна гледка на преливане на живописната планина към плодородната равнина.

Култура

Историческа справка на народно читалище „Св. Патриарх Евтимий"

Народно читалище „Св. Патриарх Евтимий" е основано на 31.01.1935 г. Учредителите на читалището са били 48 члена. Съществувал е художествен колектив, който включва:

- Театрална група от 18 души, танцова група от 17 души и фолклорна група от 13 жени;

- Художествен състав е изнасял представления в близките села Козаревец и Ловец. По-късно е организиран кръжок по ръкоделие, като негови сбирки са изнасяни сказки по земеделие, реферат на тема „Читалището в миналото и днес".

Библиотеката към читалището започва с 23 тома borovo pic5предимно от дарения, а по-късно се закупуват и други книги. Дейноста на читалището продължава активно до 1980-82 г. след което се прекратява до 2008 г. На общоселско събрание, проведено на 29 март 2008 г., на което присъстват 53 души се взема решение да се възобнови дейноста на читалището. Избрано е читалищно настоятелство с председател Иван Рахнев Иванов, секретар Никола Гешев Николов и Касиер Станка Иванова Марчева и проверителна комисия в състав: председател Атанас Илиев Атанасов и членове Маньо Велев Манев и Минка Петкова Чаталбашева. С решение на Старозагорския окръжен съд № 69 / 22.05.2008 г. читалището е вписано в регистъра му, а с удостоверение на министерството на културата от 10.06.2008 год. е вписано в регистъра на народните читалища под номер 3355. Към момента библиотеката на читалището разполага с библиотечен фонд от 720 тома, който постоянно се обновява и обогатява. Читалищното настоятелство разнообразява напрегнатото ежедневие на жителите на селото като организира честването на бележите дати и годишнини, прави ги съпричасни с българския фолклор чрез гостуващи ни състави и групи, продължава българските традиции и обичаи по различни поводи. Материалната база на читалището включва: зала с площ от 97,5 кв.м и 70 седящи места, библиотека – 21,5 кв.м

Адрес на читалището и телефони за контакти:
село Борово, община Стара Загора
пощ. код 6070
председател – Иван Рахнев Иванов: 0898 724 974
Електронна поща  [email protected]
секретар – Никола Гешев Николов: 0896 088 338
касиер – Станка Иванова Марчева: 0895 353 810

Бизнес

borovo pic4

 

В селото работят двама арендатори с предмет на дейност зърнопроизводство. Има и един смесен магазин на РПК с. Калояновец

Инициативи:

Събират се дарения за читалището като се издава сертификат на дарителите.

 

 

БОРОВО - ЕПИЗОД ОТ ПОРЕДИЦАТА "МОЕТО СЕЛО"

 

 

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали