Кметски наместници

село Плоска могила

Кметски наместник
Недко Антонов Леонардов
Адрес - п.к. 6054 с.Плоска могила
Телефон - (041179) 420
Моб. телефон - 0885 901 251

 

село Подслон

Кметски наместник
Мария Димитрова Кънчева
Адрес - п.к. 6058 с.Подслон
Телефон - (041174) 260
Моб. телефон - 0885 901 243

 

село Пряпорец

с.Пряпорец Кметски наместник
Димитър Петков Пеев
Адрес - п.к. 6062 с.Пряпорец
Телефон - (041113) 260
Моб. телефон - 0885 901 246

 

село Пшеничево

Кметски наместник
Елена Енчева Костадинова
Адрес - п.к. 6271 с.Пшеничево
Телефон - (04143) 2275
Моб. телефон - 0884 335 311

 

село Пъстрово

с. Пъстрово Кметски наместник
Веселин Стоянов Велев
Адрес - п.к. 6233 с.Пъстрово
Телефон - (041116) 220
Моб. телефон - 0885 901 245

 

село Ракитница

Кметски наместник
Кремена Йорданова Димитрова
Адрес - п.к. 6067 с.Ракитница
Телефон - (04116) 2260; 2227
Моб. телефон - 0885 901 208

 

село Руманя

с. Руманя Кметски наместник
Богдана Колева Георгиева-Стоянова
Адрес - п.к. 6057 с. Руманя
Телефон - (041173) 230
Моб. телефон - 0885 901 205

 

село Самуилово

Кметски наместник
Денка Банкова Петкова
Адрес - п.к. 6082 с.Самуилово
Телефон - (041274) 260
Моб. телефон - 0885 901 207

 

село Сладък кладенец

с.Сладък кладенец Кметски наместник
Пенка Тодорова Михайлова
Адрес - п.к. 6065 с.Сладък кладенец
Телефон - (041116) 260
Моб. телефон - 0885 901 204

 

село Старозагорски бани

Кметски наместник
Станчо Желев Станев
Адрес - п.к. 6062 с.Старозагорски бани
Телефон - (04111) 2260
Моб. телефон - 0885 901 211

 

село Стрелец

Кметски наместник
Димитър Тенев Димитров
Адрес - п.к. 6092 с.Стрелец
Телефон - (041279) 260
Моб. телефон - 0884 335 328

 

село Сулица

Кметски наместник
Иванка Дечева Иванова
Адрес - п.к. 6062 с. Сулица
Телефон - (04111) 2329
Моб. телефон - 0885 901 221

 

село Християново

Кметски наместник
Валентин Димитров Петков
Адрес - п.к. 6072 с.Християново
Телефон - (041146) 260
Моб. телефон - 0884 335 320

 

село Яворово

Кметски наместник
Жечо Тонев Жечев
Адрес - п.к. 6240 с.Яворово
Телефон - (041355) 260
Моб. телефон - 0884 323 050

 

Горещ телефон
за сигнали