Кметски наместници

село Арнаутито

Кмет: Мария Нейкова Стойнова

Адрес - п.к. 6069 с.Арнаутито
Телефон - (041145) 260;
Моб. телефон -  0885 901 237

 

село Борилово

Кмет: Петър Койчев Койчев

Адрес - п.к. 6046 с.Борилово
Телефон - (041115) 260
Моб. телефон - 0885 901 259

 

село Бъдеще

Кмет: Иванка Петкова Иванова

Адрес - п.к. 6090 с.Бъдеще
Телефон - (04112) 260
Моб. телефон - 0885 901 256

 

село Козаревец

Кмет: Димитрина Радкова Димитрова

Адрес - п.к. 6081 с.Козаревец
Телефон - (041149) 262
Моб. телефон - 0885 901 242

 

село Колена

Кмет: Янко Стефанов Янков

Адрес - п.к. 6050 с.Колена
Телефон - (041175) 260
Моб. телефон - 0885 901 241

 

село Ловец

Кмет: Татяна Жекова Димитрова

Адрес - п.к. 6071 с.Ловец
Телефон - (041149) 260
Моб. телефон - 0885 901 232

 

село Малко Кадиево

Кмет: Теньо Динев Тенев
Адрес - п.к. 6052 с.Малко Кадиево
Телефон - (041276) 261
Моб. телефон - 0885 901 226

село Михайлово

Кмет: Елена Генова Христова

Адрес - п.к. 6080 с.Михайлово
Телефон - (04125) 260
Моб. телефон - 0885 901 228

 

село Памукчии

Кмет: Иван Георгиев Иванов

Адрес - п.к. 6089 с.Памукчии
Телефон - (04118) 2260
Моб. телефон - 0885 901 250

село Петрово

Кмет: Николинка Дечкова Дечева

Адрес - п.к. 6091 с.Петрово
Телефон - (04112) 278; 277
Моб. телефон - 0885 901 247

 

село Плоска могила

Кмет: Недко Антонов Леонардов

Адрес - п.к. 6054 с.Плоска могила
Телефон - (041179) 420
Моб. телефон - 0885 901 251

 

село Подслон

Кмет: Мария Димитрова Кънчева

Адрес - п.к. 6058 с.Подслон
Телефон - (041174) 260
Моб. телефон - 0885 901 243

 

село Пшеничево

Кмет: Елена Енчева Костадинова

Адрес - п.к. 6271 с.Пшеничево
Телефон - (04143) 2275
Моб. телефон - 0884 335 311

 

село Ракитница

Кмет: Кремена Йорданова Димитрова

Адрес - п.к. 6067 с.Ракитница
Телефон - (04116) 2260; 2227
Моб. телефон - 0885 901 208

 

село Самуилово

Кмет: Атанасия Димитрис Иванова

Адрес - п.к. 6082 с.Самуилово
Телефон - (041274) 260
Моб. телефон - 0885 901 207

 

село Старозагорски бани

Кмет: Станчо Желев Станев

Адрес - п.к. 6062 с.Старозагорски бани
Телефон - (04111) 2260
Моб. телефон - 0885 901 211

 

село Стрелец

Кмет: Димитър Тенев Димитров

Адрес - п.к. 6092 с.Стрелец
Телефон - (041279) 260
Моб. телефон - 0884 335 328

 

село Сулица

Кмет: Иванка Дечева Иванова

Адрес - п.к. 6062 с. Сулица
Телефон - (04111) 2329
Моб. телефон - 0885 901 221

 

село Християново

Кмет: Албена Албенова Динева

Адрес - п.к. 6072 с.Християново
Телефон - (041146) 260
Моб. телефон - 0884 335 320

 

село Яворово

Кмет: Жечо Тонев Жечев

Адрес - п.к. 6240 с.Яворово
Телефон - (041355) 260
Моб. телефон - 0884 323 050

 

Горещ телефон
за сигнали