Качество на атмосферния въздух

Европейския индекс на качеството на атмосферния въздух 

Информацията за качеството на атмосферния въздух в България вече се визуализира в онлайн услуга на Европейската агенция по околна среда (ЕАОС) и Европейската комисия - Европейски индекс. Данните в реално време са достъпни и могат да се слeдят чрез платформа. Индексът представлява интерактивна карта, която показва качеството на въздуха на мястото, където е станцията, и се базира на пет ключови замърсителя: прахови частици (ФПЧ2,5 и ФПЧ10), приземен озон (O3), азотен диоксид (NO2) и серен диоксид (SO2). Потребителите могат да увеличават части от картата, за да проверят качеството на въздуха и показателите за ключовите замърсители. На картата всяка станция за мониторинг е оцветена, съобразно качеството на атмосферния въздух.


Система за информиране на населението за качеството на атмосферния въздух


Бюлетини на "Изпълнителна Агенция по Околна Среда" за състоянието на въздуха


 

Горещ телефон
за сигнали