Важни крайни срокове за произвеждане на избори за президент и вицепрезидент и Народно събрание на 14 ноември 2021 г.

Размер на шрифта: A A A

Обявяване на предварителните избирателни списъци 

/Административни бюра , кметства и кметски наместничества /

     до 04.10.2021 г.                                         

Приемане Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес

/Приложение № 30/

/Административни бюра, кметства и кметски наместничества/

до 30.10.2021 г.

Приемане на Заявление-декларация за издаване на удостоверение за гласуване на друго място за членове на ЦИК, РИК и наблюдатели

        /Приложение  № 34/      

/ЦУИ в Общината/

до 30.10.2021 г.

Приемане на Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия – чл. 37, ал. 1

/Приложение  № 39/

Прилага се документ на ТЕЛК, НЕЛК.

/ЦУИ в Общината/

до 08.11.2021 г.

Приемане на Заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък – чл. 43, ал. 1 

/Приложение  № 26/

/ЦУИ в Общината/

до 06.11.2021 г.

Раздаване на изборни книжа и материали на СИК  

/Общинска администрация/

на 13.11.2021 г.

ИЗБОРЕН ДЕН 

14.11.2021 г.

 

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Преброяване 2021
Подмяна на отоплителни уреди
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали