Видове заявления, място за подаване и срокове

Размер на шрифта: A A A

На 16.09.2019 г. са обявени предварителни списъци за произвеждане на избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 година.

Справки по избирателните списъци могат да се извършват в административните бюра, кметствата, кметските наместничества, клубовете на пенсионера, училищата и  на сайта на Община Стара Загора http://www.starazagora.bg /  

 

         ВИДОВЕ ЗАЯВЛЕНИЯ, МЯСТО НА ПОДАВАНЕ И СРОКОВЕ

  • Заявление за вписване  в избирателен списък по настоящ адрес (Приложение № 13-МИ);

Място на подаване: в административните бюра, кметствата, кметските наместничества /лично/ или през на сайта на ГД  ГРАО - https://www.grao.bg/elections/  /за лицата, притежаващи личен електронен подпис/.

Срок: до 12.10.2019 година     

 

  • Заявление за вписване в избирателния списък част ІІ / Декларация/ постоянен адрес  - за гражданите на страни от Европейския съюз(Приложение № 8-МИ);

Място на подаване: сградата на Община Стара Загора - ЦУИ

Срок: до 16.09.2019 година

 

  • Заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък (Приложение № 7-МИ);

Място на подаване: в сградата на Община Стара Загора - ЦУИ

Срок: до 19.10.2019 година

 

  • Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия (Приложение №17-МИ);

Място на подаване: в сградата на Община Стара Загора – ЦУИ. Прилага се документ на ТЕЛК, НЕЛК.

Срок: до 12.10.2019 година 

          до 21.10.2019 година, при условие, че е назначена ПСИК     

 

Обявените места важат само за работните дни.

През празничните и почивни дни гражданите, желаещи да подадат заявления могат да го направят в сградата на Община Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики” № 107, стая № 4 - партер, тел. 042/614-888.

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух" (LIFE-IP Clean Air)
Индустриална "зона Загоре"
Авторско право за озвучаване на обекти
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали