График за получаване на изборни книжа и материали на секционните избирателни комисии

Размер на шрифта: A A A

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с произвеждане на избори за

Общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 година

Общинска администрация Стара Загора

и Общинска избирателна комисия

ще предават изборни книжа и материали на секционните избирателни комисии

на 26.10.2019 г. (събота) в сградата на общинска администрация на

бул. „Цар Симеон Велики”  № 107 по следния  график:

от    10.00 ч.  до    12.00 ч.             секции  № №    от  150       до  203

от    12.00 ч.  до    13.30 ч.             секции  № №    от  001       до  050

от    13.30 ч.  до    15.00 ч.             секции  № №    от  051       до  100

           от    15.00 ч.  до    16.30 ч.             секции  № №    от  101       до  149           

 и секции  № №    204,  205,  206,  207,  208

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух" (LIFE-IP Clean Air)
Индустриална "зона Загоре"
Авторско право за озвучаване на обекти
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали