Избори за членове на Европейски Парламент и за Народно събрание - 9 юни 2024


Съобщение за гласуване по настоящ адрес и гласуване с подвижна избирателна кутия

Община Стара Загора уведомява, че до 25 май 2024 г. включително избирателите български граждани могат да подадат писмено искане до Общинската администрация по настоящия си адрес за да бъдат вписани в избирателните списъци 

МВР ще съдейства на българските граждани, които не притежават валидни документи за самоличност, да упражнят правото си на глас в деня на изборите

В седмицата преди 09 юни 2024 г., когато ще се проведат изборите за членове на Европейския парламент от Република България и избори за народни представители за Народно събрание, е създадена необходимата организация българските граждани, които нямат издадена лична карта или не притежават валидни документи, да имат възможност да упражнят правото си на глас.

Заповед № 10-00-1142 за определяне на избирателните секции, предназначени за гласуване на избиратели с увредено зрение и затруднения в придвижването

Заповед № 10-00-1142 от 20.05.2024 г. Приложение № 1 - Списък с номерата и адресите на избирателните секции, предназначени за гласуване на избиратели с увредено зрение и затруднения в придвижването  

Открита денонощна телефонна линия в МВР и ОДМВР-Стара Загора за сигнали, свързани с изборния процес

В МВР и ОДМВР-Стара Загора е открита денонощна телефонна линия за сигнали, свързани с изборния процес Подаваните сигнали на откритата линия трябва да са относими към дейността на МВР От 9 май до 10 юни 2024 г. в Министерството на вътрешните работи ще функционира денонощно открита линия - телефон 02…

Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес в изборите за Европейския парламент от Република България на 9 юни 2024 г.

Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес в изборите за Европейския парламент от Република България на 9 юни 2024 г.

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали