Инвестиции и Европейски програми

Георги Симеонов

Георги Дончев Симеонов

Директор на дирекция "Инвестиции и Европейски програми"

  • град Стара Загора, бул Цар Симеон Велики № 107
  • 042/614 823
Работилница Rails Girls за първи път в Стара…

Работилница Rails Girls за първи път в Стара Загора

В рамките на събота и неделя, 20 дами на различна възраст се докоснаха за първи път до технологиите и сами се увериха, че програмирането е интересно и полезно умение, което може да бъде много полезно, както самостоятелно, така и в съчетание с други професии.

Росица Райкова, началник на отдел „Инвестиции“: “WorkIn Stara…

Росица Райкова, началник на отдел „Инвестиции“: “WorkIn Stara Zagora” показа, че нашият град има потенциал и за бизнеса, и за хората

Началникът на инвестиционния отдел Росица Райкова благодари на кмета Живко Тодоров, който за пореден път застава зад идеята Стара Загора да бъде промотирана не само навън за привличане на инвеститори, но и сред жителите на общината, за да се запознаят отблизо с всички възможности за кариерно и личностно развитие.

Близо 30 изложители и стотици участници събра първото…

Близо 30 изложители и стотици участници събра първото кариерно събитие WorkIn Stara Zagora

И през двата дни на форума желаещите да надграждат професионалната си кариера имат възможност да се срещнат лично с представители на различни отдели в някои от най-големите фирми в града, за да научат какви перспективи дават те и от какви кадри имат нужда. 

Община Стара Загора открива процедура по сформиране на…

Община Стара Загора открива процедура по сформиране на Комитета за подбор на проектни идеи по Приоритет 1 на Програмата за развитие на регионите 2021 - 2027 г.

Заявления се приемат до 2 май 2023 г. на адрес бул. „Цар Симеон Велики“ № 107, деловодство на Общинска администрация или по електронен път. 

Обявления

Процедура по сформиране на Комитета за подбор на проектни идеи по Приоритет 1 на Програма „Развитие на регионите” 2021-2027

Приоритет 1 „Интегрирано градско развитие“ на Програмата за развитие на регионите 2021 - 2027 г. (ПРР) подкрепя изпълнението на териториални стратегии за развитието на десетте големи градски общини: Столична, Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Стара Загора, Плевен, Видин, Велико Търново и Благоевград.

План за интегрирано развитие на Община Стара Загора за периода 2021 - 2027 година

Становище на РИОСВ План за интегрирано развитие на Община Стара Загора Приложение 1 - Програма за реализация Приложение 1 а - Индикативен списък Приложение 2 - Индикативна финансова таблица Приложение 3 - Матрица на индикатора

Стартира процесът на избор на иновативни мерки за адаптиране към климатичните промени в осемте партниращи общини по проект 10 партньора в 4К: Климатични действия, Координация, Капацитет, Креативност

С проведеното от 7 до 9 декември 2021 г. първо обучение по проекта, финансиран в рамките на Програма Опазване на околната среда и климатичните промени, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г. започна работата на експертните екипи в осемте партниращи общини.

Участие на Община Стара Загора в проект за иновативни подходи за смекчаване и адаптация към климатичните промени, финансирани по ФМ на ЕИП

Община Стара Загора подписа договор за  участие в изпълнението на Предефиниран проект „Прилагане ва иновативни подходи  за смекчаване  и адаптация към изменението на климата в общините в България, финансиран по Програма „Опазване на околната среда  и климатичните промени“ на ФМ на ЕИП 2014-2021г. /Финансов механизъм на Европейското  икономическо пространство/. Главната…

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали