Промяна в разписанието на автобусни и тролейбусни линии от 04.02.2021 година

Размер на шрифта: A A A

Във връзка със Заповед № РД-01-52/ 26.01.2021 г. на Здравния министър на РБългария за удължаване на срока на въведените временни противоепидемични мерки от 01.02.2021 г. до 30.04.2021 г. и поетапно възстановяване на учебните занятия, считано от 04.02.2021 год. /четвъртък/ вътрешноградските автобусни и тролейбусни линии, обслужвани от „Тролейбусни и автобусни превози“ ЕООД – Стара Загора, ще се изпълняват съгласно утвърдените маршрутни разписания за работни, учебни дни.

  • Изключение ще има при тролейбусна линия № 2 и автобусна линия № 51,  които ще продължат да се движат по утвърдените маршрутни разписания за работни, неучебни дни.
  • Последните курсове на автобусните и тролейбусните линии от вътрешноградския транспорт, ще се изпълняват до 22:00 часа, считано от 01.02.2021 год.
  • Възстановява се изпълнението на тролейбусна линия № 1, считано от 04.02.2021 год.
  • Линия № 62 и 65 /в работни дни/:
    Обединяват се курсовете от кв. „Железник“ на линия № 65 в 18:20 часа до с. Горно Ботево с линия № 62 в 18:40 часа до с. Преславен с маршрут, както следва: 18:40 от кв. „Железник“ по маршрута на с. Калитиново – с. Преславен => 19:20 часа от с. Преславен за с. Горно Ботево => 19:40 часа от с. Горно Ботево за кв. „Железник“.

Община Стара Загора напомня, че при използване на градския транспорт трябва да се спазват всички въведени мерки за намаляване разпространението на COVID-19 и напомня на пътуващите граждани да спазват висока лична хигиена при пътуване, да носят необходимите предпазни средства, както и да се информират своевременно за актуалните маршрутни разписания на градския и междуградския транспорт.

Актуална информация на разписанието на автобусите и тролейбусите от обществения транспорт може да следите на: https://www.starazagora.bg/bg/gradski-transport        

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух" (LIFE-IP Clean Air)
Индустриална "зона Загоре"
Авторско право за озвучаване на обекти
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали