Годишен списък на картотекираните граждани за настаняване в общински жилища през 2019 година

Горещ телефон
за сигнали