ЗАВЕРЕН ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2016 ГОДИНА

Размер на шрифта: A A A

Одитен доклад на Сметна палата за резултатите от извършен финансов одит на Годишния финансов отчет на Община Стара Загора за 2016 г.
Одитен доклад

Одитно становище за заверка без резерви на Сметна палата на годишния финансов отчет на Община Стара Загора за 2016 г.
Одитно становище

Баланс на община Стара Загора към 31.12.2016 г.
Баланс
Отчет със заверка

Отчет за приходите и разходите на община Стара Загора към 31.12.2016 г.
Отчет

Отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства към 31.12.2016 г.
Отчет

Обяснителна записка
Обяснителна записка

Отчет за касовото изпълнение на Бюджет 2016
Отчет

Отчет за средствата от ЕС - други европейски средства
Отчет

Отчет за средствата от ЕС - кохезионни и структурни фондове
Отчет

Отчет за средствата от ЕС  - разплащателна агенция
Отчет

Отчет за касовото изпълнение на сметките за чужди средства
Отчет

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали