ЗАВЕРЕН ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2013 ГОДИНА

Размер на шрифта: A A A

Одитно становище и Одитен доклад на Сметна палата за резултатите от извършен финансов одит на Годишния финансов отчет на община Стара Загора за 2013 г. 
Одитен доклад

Баланс на община Стара Загора към 31.12.2013 г.
Баланс

Счетоводна политика на община Стара Загора 
Счетоводна политика

Обяснителна записка 
Обяснителна записка

Отчет за касовото изпълнение на Бюджет 2013 
Отчет

Отчет за касовото изпълнение на извънбюджетни сметки и фондове 
Отчет

Отчет за извънбюджетните сметки на бенефициенти на Кохезионния и структурните фондове към националния фонд 
Отчет

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали