Главен архитект на община Стара Загора

Главен архитект на община Стара Загора

арх. Виктория Григориева Грозева

Община Стара Загора,
стая 509
Телефон (042) 614 839, 601 750
Електронна поща [email protected]

Декларация по чл. 12, т. 1   Декларация по чл. 12, т. 2

Възпитаник на ПМГ „Гео Милев“ в град Стара Загора. Завършва специалност „Архитектура“ в УАСГ, град София. Специализирала е специалност „Архитектурни конструкции“.

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Преброяване 2021
Подмяна на отоплителни уреди
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали