Формула за разпределение на средства

Информация за разпределение на средствата по единни разходни стандарти

 

Информация за разпределение на средствата по единни разходни стандарти за училищата в община Стара Загора за 2023 година
дейност 318 "Подготвителна група в училище"
дейност 322 "Неспециализирани училища, без професионални гимназии"
дейност 326 "Професионални гимназии и паралелки за професионална подготовка"

 

Информация за разпределение на средствата по единни разходни стандарти между детските градини за 2023 година
дейност 311 "Детски градини"

 

Заповеди за утвърждаване на формули за разпределение на средствата между училищата и детските градини в община Стара Загора за 2023 година
Заповед № 10-00-1742 от 24.08.2023 г.  - детски градини
Заповед № 10-00-1744 от 24.08.2023 г. - училища

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали