Формула за разпределение на средства

Разпределение на средствата по единни разходни стандарти

 

Разпределение на средствата по единни разходни стандарти между училищата в община Стара Загора за 2020 година

дейност 322 "Неспециализирани училища, без професионални гимназии"

дейност 318 "Подготвителна група в училище"

 

Разпределение на средствата по единни разходни стандарти между детските градини за 2020 година

дейност 311 "Детски градини"


Разпределение на средствата за детски градини за 2020 година за местни дейности

дейност 311 "Детски градини"

 

Заповеди за утвърждаване на формули за разпределение на средствата между училищата и детските градини в община Стара Загора за 2020 година

формули училища

формули детски градини държавни дейности

формула детски градини местни дейности

Горещ телефон
за сигнали