Формула за разпределение на средства

Информация за разпределение на средствата по единни разходни стандарти

 

Информация за разпределение на средствата по единни разходни стандарти за училищата в община Стара Загора за 2022 година

дейност 322 "Неспециализирани училища, без професионални гимназии"

дейност 318 "Подготвителна група в училище"

дейност 326 "Професионални гимназии и паралелки за професионална подготовка"

 

Информация за разпределение на средствата по единни разходни стандарти между детските градини за 2022 година

дейност 311 "Детски градини"


 

Заповеди за утвърждаване на формули за разпределение на средствата между училищата и детските градини в община Стара Загора за 2022 година

Заповед № 10-00-552

Заповед № 10-00-553

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали