Формула за разпределение на средства

Разпределение на средствата по единни разходни стандарти

 

Разпределение на средствата по единни разходни стандарти за училищата в община Стара Загора за 2019 година

дейност 322 "Неспециализирани училища, без професионални гимназии"

дейност 318 "Подготвителна група в училище"

 

Разпределение на средствата по единни разходни стандарти между детските градини за 2019 година

дейност 311 "Детски градини"


Разпределение на средствата за детски градини за 2019 година за местни дейности

дейност 311 "Детски градини"

 

Заповеди за утвърждаване на формули за разпределение на средствата между училищата и детските градини в община Стара Загора за 2019 година

формули училища 2019

формули ДГ държавни дейности 2019

формула ДГ местни дейности 2019

Горещ телефон
за сигнали