Европейски програми и протокол

Георги Симеонов

Георги Дончев Симеонов

Директор на дирекция "Европейски програми и протокол"

  • град Стара Загора, бул Цар Симеон Велики № 107
  • 042/614 823
Digital4StaraZagora отново чертае перспективи за развитието на онлайн…

Digital4StaraZagora отново чертае перспективи за развитието на онлайн бизнеса и високотехнологичния сектор за следващата година

Стара Загора е домакин на Digital4StaraZagora – едно от емблематичните и чакани събития за високотехнологичния бранш. Двудневният форум се реализира с подкрепата на Община Стара Загора и е под наслов „Тенденции в онлайн търговията за предстоящата година“. Той дава реална възможност доказали се и успешни представители на дигиталния сектор у…

Стара Загора отново е домакин на “ZagoraDev” -…

Стара Загора отново е домакин на “ZagoraDev” - два дни полезни срещи и лекции за високите технологии и развитието на IT сектора

„ZagoraDev” отново събра в Стара Загора професионалисти, които да говорят по актуални за сферата теми. В програмата се включиха представители и на Тракийския университет, който е партньор на събитието, организирано от Община Стара Загора и eDynamix, с подкрепата на AIBEST, BESCO и BASSCOM.

Битката между изкуствения и естествения интелект, кое ще…

Битката между изкуствения и естествения интелект, кое ще надделее? Отговор дава второто издание на ZagoraDev в Стара Загора

За втора поредна година, Община Стара Загора организира едно от най–големите и значими събития във високотехнологичния сектор – ZagoraDev. То ще се проведе в периода 13 – 14 октомври в Културен център „Стара Загора“. Участието е безплатно, а началото е от 12.30 часа в петък.

Обявления

Покана за подаване на проектни идеи за изпълнение на плана за интегрирано развитие на община Стара Загора

Община Стара Загора в качеството си на териториален орган по подбор на проектни идеи по Приоритет 1 „Интегрирано градско развитие“ на Програма "Развитие на регионите" 2021-2027, кани всички заинтересовани страни за подаване на проектни идеи по Приоритет 1 на Програма "Развитие на регионите" за изпълнение на Плана за интегрирано развитие на…

Покана за среща във връзка със стартирал прием на проекти по процедура BG14MFPR001-3.001

Покана за среща във връзка със стартирал прием на проекти по процедура BG14MFPR001-3.001 „Изграждане на капацитет и подготвителни действия в подкрепа на разработването и бъдещото изпълнение на стратегиите за водено от общностите местно развитие”

Областен информационен център Стара Загора с анкетно допитване за финансиране на проектни идеи

Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) публикува първа покана за набиране на концепции за интегрирани териториални инвестиции с краен срок до 27.09.2023 г., 17:30 ч., по която институциите, бизнеса и гражданския сектор имат възможност да кандидатстват и получат финансиране за инвестиции в секторите, в които развиват своята дейност. Процедурата…

Процедура по сформиране на Комитета за подбор на проектни идеи по Приоритет 1 на Програма „Развитие на регионите” 2021-2027

Приоритет 1 „Интегрирано градско развитие“ на Програмата за развитие на регионите 2021 - 2027 г. (ПРР) подкрепя изпълнението на териториални стратегии за развитието на десетте големи градски общини: Столична, Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Стара Загора, Плевен, Видин, Велико Търново и Благоевград.

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали