Достъп до обществена информация

Списък на информацията, която подлежи на публикуване по реда на чл. 15а от ЗДОИ

Списък на категориите информация, подлежащи на класификация като служебна тайна


Вътрешни правила за предоставяне на достъп до обществена информация - в сила от 29.03.2016 г.

Наредба № Н-1 от 7 март 2022 г. за определяне на нормативи за заплащане на разходите по предоставяне на обществена информация


Заповед № 10-00-122 от 21.01.2020 г. 

Заповед № 10-00-2190 от 27.10.2023 г. 

Заповед № 10-00-2276 от 15.11.2023 г. 


Заявление за достъп до обществена информация - образец

Платформа за достъп до обществена информация


Годишен отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация за 2015 г.

Годишен отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация за 2016 г.

Годишен отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация за 2017 г.

Годишен отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация за 2018 г.

Годишен отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация за 2019 г.

Годишен отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация за 2020 г.

Решения за достъп до обществена информация за 2021 г.

Решения за достъп до обществена информация за 2022 г.

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали