ПОСТЪПИЛИ МАТЕРИАЛИ ЗА ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ 35, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 02.03.2022Г

Размер на шрифта: A A A

На основание чл.50, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Стара Загора, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, на 02 март 2022 г. от 09:00 часа в зала „П. Р. Славейков“ ще се проведе извънредно заседание на Общински съвет Стара Загора при следния дневен ред:

1.Предоставяне базата на Международен младежки център – Стара Загора, находяща се на адрес: гр. Стара Загора, бул. „Княз Александър Батенберг“ № 9, при необходимост за безвъзмездно настаняване на украински граждани

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

2.Вземане на решение предоставяне на дарение в полза на „ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ БЕРОЕ – СТАРА ЗАГОРА“ ЕАД

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

3.Искане за достъп до обществена информация рег. № 10-01-1214/28.02.2022 г.

Вносител: Мария Динева – Председател на ОбС

Предложение

 

 

 

 

 

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали