Постъпили материали за Заседание 10, което ще се проведе на 12.05.2020г.

Размер на шрифта: A A A

На основание чл.50, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Стара Загора, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, на 12 май 2020 г. от 09.00 часа в Зала „П. Р. Славейков“ ще се проведе извънредно заседание на Общински съвет Стара Загора при следния дневен ред:

1. Прекратяване на процедурата за провеждане на конкурс за избор на управител на «Специализирана болница за активно лечение на пневмофтизиатрични заболявания – Стара Загора» ЕООД

Вносител: Д-р ГЕОРГИ ГОСПОДИНОВ –

Председател  на комисията за провеждане на конкурс за избор на управител на «Специализирана болница за активно лечение на пневмофтизиатрични заболявания – Стара Загора» ЕООД

Предложение

2. 1. Прекратяване на договора за управление на д-р Чавдар Попов, като управител на „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания – Стара Загора“ ЕООД и освобождаването му от заеманата длъжност като управител на дружеството;

2. 2. Избиране на управител на лечебното заведение «Специализирана болница за активно лечение на пневмофтизиатрични заболявания – Стара Загора» ЕООД, за времето до провеждане на конкурс за заемане на длъжността;

2. 3. Откриване на процедура за провеждане на конкурс за избор на управител на „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания – Стара Загора“ ЕООД, вписано в ТРРЮЛНЦ с ЕИК:000812172

Вносители: Стефан Анков –

Председател на ПК  по законност и обществен ред и

Емил Славов – Председател на ПК по здравеопазване

Предложение

Горещ телефон
за сигнали