ПОСТЪПИЛИ МАТЕРИАЛИ ЗА ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ 57, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 18.07.2023 Г.

Размер на шрифта: A A A

На основание чл. 50, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Стара Загора, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, на 18 юли 2023 г. от 14:00 часа ще се проведе извънредно заседание на Общински съвет Стара Загора, при следния дневен ред:

 

1. Обявяване за незаконосъобразно Решение № 2579, прието на заседание на Общински съвет Стара Загора, проведено на 29 юни 2023 г. и откриване на процедура за провеждане на конкурс за избор на управител на „Диагностично-консултативен център I“ ЕООД и определяне на условията и реда за провеждане  на конкурса

Вносител: Янко Янков – Общински съветник

Предложение

2. Обявяване за незаконосъобразно Решение № 2580, прието на заседание на Общински съвет Стара Загора, проведено на 29 юни 2023 г. и откриване на процедура за провеждане на конкурс за избор на управител на „Медицински  център - I  Стара Загора“ ЕООД и определяне на условията и реда за провеждане  на конкурса

Вносител: Георги Господинов – Общински съветник

Предложение

 

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали