ПОСТЪПИЛИ МАТЕРИАЛИ ЗА ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ 55, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 01.06.2023 Г

Размер на шрифта: A A A

На основание чл. 50, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Стара Загора, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, на 1 юни 2023 г. от 9:00 часа ще се проведе извънредно заседание на Общински съвет Стара Загора, при следния дневен ред:

 

1. Даване на съгласие за участие на Община Стара Загора като партньор по проект „Напреднали кръгови решения за текстилните отпадъци в Европейски общини“, чрез финансиране по Програма „Интеррег Европа 2021 – 2027“

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

2. Определяне на представител на Община Стара Загора, в качеството й на акционер в Университетска болница за активно лечение проф. Д-р Стоян Киркович АД, за участие в редовно общо събрание на акционерите, свикано за 29 юни 2023 г.(четвъртък) от 11.00 часа и определяне на становището на община Стара Загора по проектите за решения по дневния ред

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

3. Изменение на Решение № 2523 по Протокол №54/23.05.2023 г. от извънредно заседание на Общински съвет Стара Загора, проведено на 23 май 2023 година.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Транспортна схема
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали