ПОСТЪПИЛИ МАТЕРИАЛИ ЗА ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ 51, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 14.03.2023 Г.

Размер на шрифта: A A A

На основание чл. 50, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Стара Загора, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, на 14 март 2023 г. от 9:00 часа ще се проведе извънредно заседание на Общински съвет Стара Загора, при следния дневен ред:

 

1. Избор на обществен посредник на територията на Община Стара Загора

Вносител: Даниела Лекина – Председател на ВрК за провеждане на избор на Обществен посредник на територията на Община Стара Загора

Предложение

 

2. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Стара Загора - първо четене

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

3. Освобождаване на търговци от заплащане на пълния размер местни такси за ползване на общински площи

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

 

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Транспортна схема
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали