ПОСТЪПИЛИ МАТЕРИАЛИ ЗА ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ 38, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 13.05.2022Г.

Размер на шрифта: A A A

 

На основание чл.50, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Стара Загора, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, на 13 май 2022 г. от 11:00 часа ще се проведе извънредно ОНЛАЙН заседание на Общински съвет Стара Загора чрез електронна комуникация между общинските съветници в реално време, видео и текстова връзка и размяна на електронни изявления чрез електронната платформа Zoom. Гласуването ще се осъществи чрез платформата eVote при следния дневен ред:

Определяне на представител на община Стара Загора в комисията за изработване на областна здравна карта.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение 

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали