Дневен ред, материали и становища мандат 2011-2015

Дневен ред на заседание № 17 което ще се проведе на 20.12.2012

      1.Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за наемните цени на недвижими имоти-общинска собственост – първо четене.Вносител: Живко Тодоров –                                                         Кмет на Община Стара Загора…

Горещ телефон
за сигнали