Система за централизирано електронно класиране за прием на деца в общинските детски градини на територията на Община Стара Загора 

https://dg.starazagora.bg/

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Графиците на дейностите за класиране в общински детски градини и яслени групи в тях за предстоящата 2023 г. са публикувани на сайта на Община Стара Загора.

През месец септември 2023 г. отваря врати новата модерна детска градина „Липа“. Детското заведение е разположено в централната градска част зад офиса на EVN Стара Загора. Приемът в новата детска градина ще се осъществява чрез електронната система за прием. Свободни места ще бъдат обявени за всички възрастови групи и ще бъдат публикувани за класиранията след месец април 2023 г.

Във връзка с изменения на Наредба за организацията на предучилищното образование в община Стара Загора се въвеждат следните промени в начина на провеждане на класиранията на деца в общински детски градини и в яслени групи в тях, считано от 01.01.2023 г.

1. При подаване на Заявление за прием в общинска детска градина или яслена група в общинска детска градина ще се  взима под внимание настоящия адрес на детето.
2. Във връзка с изпълнение на изискванията за защита на личните данни системата за кандидатстване ще се отваря за 2 седмици преди всяко класиране. През този период родителите/настойниците ще могат да регистрират нови Заявления или да редактират вече съществуващи такива.
3. Ако детето не бъде прието на първо класиране, Заявлението му за прием се запазва и детето участва с него в следващите класирания през календарната 2023 г.
4. Системата ще се отвори за подаване на заявления за класиране в съществуващите групи в общински детски градини и яслени групи на 30.01.2023 г.
5. Децата, родени 2020 г. и кандидатстващи за прием в първа група за предстоящата 2023/2024 учебна година, ще могат да подават заявления за прием от 03.04.2023 г.
6. Входящият номер на подаденото заявление за прием ще бъде изключен като фактор, който оказва влияние в класирането. За всяко класиране ще се прилага процедура по генериране на случайни числа, като при равен брой точки и трудова заетост на родителя, децата ще се подреждат във възходящ ред по случайно число. Това ще доведе до отпадане на субективен фактор при класиране на децата, тъй като много от  родителите са в невъзможност в точно определен ден и час да подадат заявление за кандидатстване в електронната система за прием. С изключването на поредния номер на подаденото заявление като фактор при приема на децата се осигурява равнопоставеност на всички подали заявление за прием, без да се отчита времето на регистриране на заявлението.

За сроковете за подаване на заявления за прием и датите на класирания, моля, следете: 

График на предстоящите през 2023 г. класирания за детски градини

График на предстоящите през 2023 г. класирания за яслени групи в детски градини

 

Наредба за организацията на предучилищното образование в Община Стара Загора

Наредба

МЕСЕЧНО МЕНЮ

Ноември 2023

Декември 2023

Детски градини на територията на община Стара Загора

 
Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали