Детска градина № 68 "Патиланско царство"

Размер на шрифта: A A A
Детска градина № 68
Директор Росица Костадинова Димитрова
Адрес гр. Стара Загора,
бул. "Цар Симеон Велики" № 284
Телефон (042) 263 102
Електронна поща [email protected] 
Интернет страница https://patilanskotsarstvo.alle.bg/
 
Брой групи - 5
Проекти, по които работи детската градина за учебната 2021/2022 г.
- Проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“
- Проект на МОН BG05M2ОP001-3.018-0001 "Подкрепа за приобщаващо образование"
- НП „Успяваме заедно“ - Хубаво е в детската градина
- „Училищен плод“ и „Училищно мляко“, финансирани от Държавен фонд Земеделие
Допълнителни дейности за учебната 2021/2022 г.
- Спортни танци
- Футбол

 

Детска градина № 68 „Патиланско царство” се намира в подножието на парк Българско опълчение, което е предпоставка за по-чист и свеж въздух в района. Дворът е просторен, красиво озеленен, привлекателен за децата. Обособени са площадки за игра на всички възрастови групи, външен басейн и пространства за спорт – футбол, волейбол, спортно катерене, тенис на маса и за развитие на социално-организационната култура на децата по БДП. Монтирани са съоръжения за игра, съобразени с възрастовите особености на децата и изискванията за безопасност.

Реновираната сграда разполага с шест просторни занимални с атрактивно и модерно обзавеждане. Всички те са оборудвани с високотехнологични интерактивни дъски, лаптопи и мултимедийни проектори, което подпомага преподаването на учебното съдържание. Детската градина разполага с медицински кабинет и кабинет за допълнителна подкрепа на личностно развитие на деца със специални образователни потребности. Осигурено е целогодишно обслужване от медицинско лице и ресурсен учител.

Екипът на детската градина е иновативен в своята работа с децата. Педагогическото взаимодействие е основано на разбирането за уникалността на детската личност и цели развиване на потенциала на всяко дете и достигане на високо ниво на училищна готовност.

Предоставени са възможности за включване на децата в допълнителни дейности – спортни танци и футбол.

Детската градина е атрактивен и привлекателен център за трупане на знания и развиване на творческия потенциал на деца и родители.

 

Файлове:

Заявление Заявление

Приложение по чл. 2, ал. 1 към Наредбата Приложение по чл. 2, ал. 1 към Наредбата

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали