Размер на шрифта: A A A
Детска градина № 6
Директор Росица Стоянова Стоянова
Адрес гр. Стара Загора,
ул. „Георги Сава Раковски“ № 74
Телефон (042) 230 612, 0877 230 603
Електронна поща [email protected]
Интернет страница https://dg6kambanka.com/
 
Брой групи -  4 /четири/
Проекти, по които работи детската градина за учебната 2021/2022 г.
- проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“
Допълнителни дейности за учебната 2021/2022 г. – не се провеждат.

  

Детска градина № 6 „Камбанка“ е една от най-новите детски градини в град Стара Загора, открита през месец септември 2014 година.

В красивата, модерна и съвременно оборудвана сграда се обучават между 110 и 120 деца от 3 до 7-годишна възраст, разпределени в четири групи.

Детското заведение се утвърди като образователна институция, в която са създадени пълноценни условия за отглеждане, възпитание, социализиране и обучение на децата.

Основната цел на екипа, работещ в детската градина, е да предлага качествено предучилищно образование при взаимодействие и сътрудничество с родителите на децата.

В ДГ № 6 "Камбанка" са създадени условия за провеждане на допълнителни педагогически дейности - народни танци, спортни танци и лечебно-изправителна гимнастика.

 

Файлове:

Заявление Заявление

Приложение по чл. 2, ал. 1 към Наредбата Приложение по чл. 2, ал. 1 към Наредбата

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали