Детска градина № 55 "Незабравка"

Размер на шрифта: A A A
Детска градина № 55
Директор Донка Русева Стоилова
Адрес с. Хан Аспарухово, ул. „Кипарис“ № 8
Телефон 0887 270 130
Електронна поща [email protected]
Интернет страница https://dg55sz.com/
 
Брой групи - 2
Проекти, по които работи детската градина за учебната 2021/2022 г.
- Проект „С грижа за всеки гражданин от уязвимите групи – успешен модел за социално-икономическа интеграция в Община Стара Загора“
- Проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“
- НП „Училищен плод“ и „Училищно мляко“
Допълнителни дейности за учебната 2021/2022 г.
- Клуб „Сръчни ръце“
- Клуб „Музика и танци“
- Клуб „Кулинарни вълшебства“
 

Новата сграда на ДГ № 55 "Незабравка"- с. Хан Аспарухово, Община Стара Загора е открита през 1985 г. Село Хан Аспарухово се намира на 25 км от гр. Стара Загора в посока гр. Нова Загора. Предвидена е за две групи, но сега има само една смесена група от 39 деца на възраст от 3 до 6 години. Тук се отглеждат, възпитават и обучават деца от етническите малцинства.

От учебната 2014-2015 година детската градина работи по проект на Отворено Общество и Световната банка /Тръст за социална алтернатива/ - Готови за училище.

В момента градината работи по проект „Вълшебна класна стая“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.

 

Файлове:

Заявление Заявление

Приложение по чл. 2, ал. 1 към Наредбата Приложение по чл. 2, ал. 1 към Наредбата

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали