Размер на шрифта: A A A
Детска градина № 33
Директор Лиляна Георгиева Георгиева
Адрес гр. Стара Загора, кв. "Зора"
Телефон (042) 690 106
Електронна поща [email protected]
Интернет страница https://dg33sz.idwebbg.com/
 
Брой групи - 2
Проекти, по които работи детската градина за учебната 2021/2022 г.
Проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“;
- НП „Училищен плод“ и НП „Училищно мляко“,
- Проект ,,Физическа активност, физическото възпитание, спорт и спортно-туристическата дейност”
Допълнителни дейности за учебната 2021/2022 г. (ако има такива) - не се провеждат.

 

ДГ № 33 „Люляк“ е двугрупна детска градина, намираща се в кв.“Зора“, гр. Стара Загора. Групите са разновъзрастови. Първа група е за деца от 2 до 4 години, а подготвителнта група – за деца на 5 и 6 години. В детската градина работи висококвалифициран педагогически екип. В детската градина се интегрират деца със специални образователни потребности и с хронични заболявания. Децата се подпомагат от специалисти от РЦПППО, след извършена диагностика от учителите. Детската градина работи с учебните помагала на издателство „Изкуства“.

ДГ № 33 „Люляк“ активно участва в живота на кв. “Зора“. Децата се включват активно във всички празници. Активна е комуникацията с читалището и храма в квартала, извършват се общи тържества с участие на деца, родители и обществеността. В помощ е и Общественият съвет в детската градина.

 

Файлове:

Заявление Заявление

Приложение по чл. 2, ал. 1 към Наредбата Приложение по чл. 2, ал. 1 към Наредбата

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали