Детска градина № 13 "Пролет"

Размер на шрифта: A A A
Детска градина № 13
Директор Борислава Бончева Христакиева
Адрес гр. Стара Загора,
бул. „Митрополит Методий Кусев“ № 50
Телефон (042) 624 412
Електронна поща  [email protected]
Интернет страница  https://dg13sz.com/
 
Брой групи
  • 4 групи детска градина
Проекти, по които работи детската градина за учебната 2023/2024 г.
  • Проект  „Студентски практики – Фаза 2“, финансиран от ОП НОИР
  • НП „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“
  • НП „Без свободен час“
Допълнителни дейности за учебната 2023/2024 г.
  • народни танци
  • английски език
  • художествена гимнастика

В ДГ № 13 се отглеждат и възпитават близо 120 деца, разделени в четири групи по възрастов принцип. За тях се грижат 20 души персонал – педагогически, административен и непедагогически. Всички учители са с висше образование, от които 7 с магистърска, а 3 – с бакалавърска степен.

За децата в ДГ № 13 се предлагат и допълнителни педагогически услуги по желание на родителите – спортни танци, английски език, народни танци.

През 2015 год. сградата на ДГ № 13 „Пролет“ е основно ремонтирана и обновена със средства на Община Стара Загора. 

 

Файлове:

Заявление
Приложение по чл. 2, ал. 1 към Наредбата
Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Транспортна схема
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали