Размер на шрифта: A A A
Детска градина № 10
Директор Йоанна Петкова Димитрова
Адрес гр. Стара Загора, ул. "Проф. Митко Гогошев" № 37
Телефон 0876 220 130
Електронна поща  [email protected] 
Интернет страница  https://dg-svetlina.eu/
 
Брой групи - 6
Проекти, по които работи детската градина за учебната 2021/2022 г.
- Разнообразието от образователни форми - средство за повишаване благосъстоянието на детето / The variety of educational forms - means for enhancing the well-being of children
- Атмосфера бъдеще - национален проект за качествено образование, ранно кариерно ориентиране и сътрудничество между институции с отношение към образованието. Частите на проекта са:
  • MOV - up EarlyChildhoodEducation
  • RoboticsVersusBullying -  RoByErasmusproject  Grant AgreementNo. „Роботика срещу насилие“- RoBy
  • ProSocialValues  Erasmus+  Просоциални ценности
- BG05M2OP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“
- „С грижа за всеки гражданин от уязвимите групи - успешен модел за социално-икономическа интеграция в община Стара Загора“
- „Подкрепа за приобщаващо образование“ по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“
- „Квалификация на педагогическите специалисти“
Допълнителни дейности за учебната 2021/2022 г.
- Багатур
- Плуване
- Арт ателие
- Хип-хоп
Всички преподаватели са учители в детската градина считано от 1 октомври 2021 г. и дейностите не се заплащат от родители.

 

„Добре дошли в ДГ „Светлина“: едно необикновено място, пълно със съкровища. Не, не говорим за безбройните съоръжения, активности и чудеса в градината, а за нашите прекрасни деца. За нас всяко дете е съкровище, което блести ярко, а нашата мисия е да му помогнем да запази светлината си и да се научи да я владее като истински вълшебник. Тук нещата се учат по правилния начин: с усмивка и в игра. Тук няма обикновени дни, защото постоянно откриваме чудесата на природата, грижим се заедно за растения, творим, плуваме, яздим, споделяме и растем. Защото знаем, че светлината, която носят децата, е по-необходима от тази, която идва от слънцето.“

 

Файлове:

Заявление Заявление

Приложение по чл. 2, ал. 1 към Наредбата Приложение по чл. 2, ал. 1 към Наредбата

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали