Детска градина № 1 "Звънче"

Размер на шрифта: A A A
Детска градина № 1
Директор Златина Нейкова Пенева
Адрес гр. Стара Загора, кв. Три чучура север
Телефон (042) 276 092
Електронна поща  [email protected]  
Интернет страница  https://dg1sz.com
 
Брой групи
- 4 групи детска градина и 1 яслена група
Проекти, по които работи детската градина за учебната 2021/2022 г.
- проект BG05M2OP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“

 

 

Детска градина № 1 „Звънче” е съвременна и модерно функционираща детска градина.

Водещо начало в работата на педагогическия екип е разчупване на шаблона.

Тя се е превърнала в предпочитано и любимо място за децата. Там те намират топлина, знания и приятелство, взаимодействие между деца, учители и родители.

Работещите в ДГ №1 „Звънче” не само вървят по утъпкани пътища, а създават нови. Децата се учат, възпитават и творят.

Открита през 1983 гoдина.

Извън учебни дейности:
1. Спортни танци
2. Народни танци
 
 

Файлове:

Заявление Заявление

Приложение по чл. 2, ал. 1 към Наредбата Приложение по чл. 2, ал. 1 към Наредбата

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали