Детска кухня - записване, филиали и седмично меню

Записване на деца за ползване на детска кухня


Уважаеми Родители,

Ползването на Детска кухня става при навършена 10 месечна възраст на детето.

Записването на децата за получаване на храна от Детска кухня се извършва чрез представяне на:

  1. Заявление свободен текст за ползване на услугата;
  2. Копие от удостоверението за раждане на детето;
  3. Бележка от личния лекар с указания за хранителния режим и липса на алергии;
  4. Предадени 15 бр. бурканчета от 190 мл. /от пюре/ с нови капачки от детски храни /за многократна употреба/ и 5 бр. буркани от 400 мл. без винт с нови метални капачки. Бурканите трябва да бъдат измити от лепило и етикети.
Записването се извършва всеки работен ден от 10:30 до 12:30 часа на адрес: гр. Стара Загора, ул. „Ген. Столетов" № 1.
 
При записване се издава абонаментна карта, срещу която се закупуват купони по изготвен месечен график в раздавателните пунктове.
 
За ползването на Детска кухня за деца на възраст от 10 месеца до 3 години се заплаща месечна такса в размер на 20.00 лв. за 21 бр. купони. Същата се заплаща преди ползването на услугата и е определена в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора, приета с Решение № 107/29.03.2012 г. на Общински съвет Стара Загора.
 
Заявката за храна се прави ежедневно от абонатите чрез заверка на купоните в пунктовете от предходния ден. Храната се получава в раздавателните пунктове, след представяне на заверен купон и празен, почистен и измит амбалаж.
 
Храната е без консерванти. Трайността на храната извън хладилник е 5 часа от приготвянето и. Родителите са длъжни сами да получават и транспортират до дома си храната, те носят отговорност за нейното съхранение и час на консумация.

Меню без млечни продукти и глутен

Уважаеми Родители,
От 31.12.2018 г. Детска кухня Стара Загора ще предлага меню за деца алергични към млечни продукти и глутен.
Записването се извършва всеки работен ден от 10:30 до 12:30 часа на адрес: гр. Стара Загора, ул. „Ген. Столетов“ № 1.  
    
За допълнителна информация:
Росица Найденова – Директор  (0885 997 995)
Детска кухня – тел. 042/63 06 51

Седмично меню на Детска кухня

СЕДМИЧНО МЕНЮ НА ДЕТСКА КУХНЯ

Меню от 18 септември до 22 септември 2023 г.
Меню от 25 септември до 29 септември 2023 г.

 

СЕДМИЧНО МЕНЮ НА ДЕТСКА КУХНЯ БЕЗ МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ И ГЛУТЕН

Меню от 18 септември до 22 септември 2023 г.
Меню от 25 септември до 29 септември 2023 г.

 

ГРАФИК ЗА ПРОДАЖБА НА КУПОНИ ПО ФИЛИАЛИТЕ НА ДЕТСКА КУХНЯ ГР. СТАРА ЗАГОРА

 

Филиали на Детска кухня

Филиал № 2     Адрес: ул. „Св. Княз Борис" № 43
Филиал № 4     Адрес: бул. „Цар Симеон Велики" № 139
Филиал № 5     Адрес: ул. „Граф Игнатиев" № 41
Филиал № 6     Адрес: ул. „Братя Жекови" № 43
Филиал № 7     Адрес: ул. „Генерал Столетов" № 1
Филиал № 8     Адрес: кв. "Три Чучура", бл. 54
Филиал № 9     Адрес: бул. „Св. Партиарх Евтимий" № 121
Филиал № 10   Адрес: кв. "Зора", Училището
Филиал № 11   Адрес: бул. „Цар Симеон Велики" № 248 – Детска ясла № 3 „Маргаритка"
Филиал № 13   Адрес: кв. "Кольо Ганчев" – Детска ясла № 13 „Росица"
Филиал № 14   Адрес: село Богомилово - Детска градина
Филиал № 15   Адрес: кв. "Три Чучура" – север, бл. 75
Филиал № 16   Адрес: кв. "Железник" - кметството

За допълнителна информация:

Директор: Росица Найденова
Адрес: ул."Генерал Столетов" № 1
Телефони: (042) 64 40 91 – директор; (042) 63 06 51

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали