Детска кухня - записване, филиали и седмично меню

Платформата „Виртуална кухня“ стартира в община Стара Загора от 18.12.2023 г.


Достъп до услугата и повече информация на адрес: https://dmksz.uslugi.io/

Абонатите на Детската кухня в Стара Загора вече могат да заявяват и заплащат купони (ваучери) за храна по електронен път през платформата „Виртуална кухня“.  

Купони (ваучери) за храна за периода 02.01.2024 г. – 12.01.2024 г. могат да се заявяват и заплащат онлайн до 28.12.2023 г. /четвъртък/ включително, през профила на абоната в платформата.

Активните към момента абонати на детската кухня са въведени служебно и могат да получат регистрационните си талони от пункта, в който получават храната си.  

Купони (ваучери) могат да се закупуват и на място, всеки работен ден от 10:30 до 12:30 часа на адрес: гр. Стара Загора, ул. „Ген. Столетов“ № 1, където могат да се заплащат в брой.

Новите абонати на кухнята трябва да се регистрират в платформата и в седем дневен срок да представят необходимите документи на адрес: гр. Стара Загора, ул. „Ген. Столетов“ № 1, всеки работен ден от 10:30 до 12:30 часа за активиране на достъпа за онлайн заявки. 

Необходимите документи са копие от удостоверението за раждане на детето и бележка от личния лекар с указания за хранителния режим и липса на алергии. След одобрение на заявката, на абоната ще бъде издаден регистрационен талон.

При първоначална регистрация новите абонати заплащат еднократна такса в размер на 20.00 лв. за осигуряване на необходимия амбалаж.

В Детска кухня Стара Загора се приготвя храна, предназначена за обедно хранене по предварително изготвени месечни менюта, за деца на възраст от 10 месеца до 3 години, които се отглеждат в домашни условия. Менюто е разработено в съответствие с изискванията на Наредба № 2/07.03.2013г. за здравословно хранене на деца на възраст от 0 до 3 години в Детските заведения и детските кухни. Ястията се приготвят по рецепти, включени в „Сборник с рецепти и ръководство за здравословно хранене на деца до 3-годишна възраст“, утвърден от Министерство на здравеопазването. В Детска кухня Стара Загора се предлага и диетично меню за деца, алергични към млечни продукти и глутен.

С действащите към момента хартиени купони ще може да се получава храна до 29.12.2023г. включително.

През платформата „Виртуална кухня“ родителите могат да заявят за детето си една порция за деня на стойност 1.00 лв. и втора порция на стойност 3.50 лв., както и да изберат пункта, от който ще получат храната си за съответния ден. 

Седмично меню на Детска кухня


СЕДМИЧНО МЕНЮ НА ДЕТСКА КУХНЯ

Меню от 18 декември до 22 декември 2023 г.
Меню от 25 декември до 29 декември 2023 г.

 

СЕДМИЧНО МЕНЮ НА ДЕТСКА КУХНЯ БЕЗ МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ И ГЛУТЕН

Меню от 18 декември до 22 декември 2023 г.
Меню от 25 декември до 29 декември 2023 г.

Филиали на Детска кухня


Филиал № 2     Адрес: ул. „Св. Княз Борис" № 43
Филиал № 4     Адрес: бул. „Цар Симеон Велики" № 139
Филиал № 5     Адрес: ул. „Граф Игнатиев" № 41
Филиал № 6     Адрес: ул. „Братя Жекови" № 43
Филиал № 7     Адрес: ул. „Генерал Столетов" № 1
Филиал № 8     Адрес: кв. "Три Чучура", бл. 54
Филиал № 9     Адрес: бул. „Св. Партиарх Евтимий" № 121
Филиал № 10   Адрес: кв. "Зора", Училището
Филиал № 11   Адрес: бул. „Цар Симеон Велики" № 248 – Детска ясла № 3 „Маргаритка"
Филиал № 13   Адрес: кв. "Кольо Ганчев" – Детска ясла № 13 „Росица"
Филиал № 14   Адрес: село Богомилово - Детска градина
Филиал № 15   Адрес: кв. "Три Чучура" – север, бл. 75
Филиал № 16   Адрес: кв. "Железник" - кметството

 

За допълнителна информация:


Директор: Росица Найденова
Адрес: ул."Генерал Столетов" № 1
Телефони: (042) 64 40 91; 0885 997 995 – директор; (042) 63 06 51

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Транспортна схема
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали