ЦЕЛОДНЕВНИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ

Размер на шрифта: A A A

Целодневна детска градина № 3 "Ян Бибиян"

2016 година
Бюджет
2015 година
Годишен отчет
2014 година
Годишен отчет
2013 година
Бюджет
Годишен отчет
2012 година
Бюджет
Годишен отчет
 

Целодневна детска градина № 4 "Бреза"

2016 година
Бюджет
2013 година
Бюджет
2012 година
Бюджет
Годишен отчет
 

Целодневна детска градина № 6 "Камбанка"

2016 година
Бюджет
 

Целодневна детска градина № 7 "Светулка"

2016 година
Бюджет
2013 година
Бюджет
2012 година
Годишен отчет
 

Целодневна детска градина № 8 "Българче"

2013 година
Бюджет
2012 година
Годишен отчет
 

Целодневна детска градина № 11 "Загоре"

2012 година
Бюджет
 

Целодневна детска градина № 13 "Пролет"

2016 година
Бюдже
2013 година
Бюджет
2012 година
Годишен отчет
 

Целодневна детска градина № 17 "Знаме на мира"

2016 година
Бюджет
2015 година
Годишен отчет
2014 година
Бюджет
Годишен отчет
2013 година
Бюджет
Годишен отчет
2012 година
Годишен отчет
 

Целодневна детска градина № 20 "Мир"

2016 година
Бюджет
2015 година
Годишен отчет
2014 година
Бюджет
Годишен отчет
2013 година
Бюджет
Годишен отчет
2012 година
Годишен отчет
 

Целодневна детска градина № 23 "Кипарис"

2014 година
Годишен отчет
2013 година
Бюджет
Годишен отчет
2012 година
Бюджет
 

Целодневна детска градина № 24 "Радост"

2012 година
Годишен отчет
 

Целодневна детска градина № 25 "Ален мак"

2016 година
Бюджет
2015 година
Годишен отчет
2014 година
Годишен отчет
2013 година
Бюджет
2012 година
Бюджет
Годишен отчет
 

Целодневна детска градина № 29 "Славейче"

2013 година
Бюджет
Годишен отчет1.57 MB
2012 година
Годишен отчет
 

Целодневна детска градина № 31 "Слънце"

2013 година
Бюджет
Годишен отчет
2012 година
Бюджет
Годишен отчет
 

Целодневна детска градина № 33 "Люляк"

2016 година
Бюджет
2013 година
Бюджет
2012 година
Бюджет
Годишен отчет
 

Целодневна детска градина № 35 "Свобода"

2016 година
Бюджет
2013 година
Бюджет
2012 година
Бюджет
Годишен отчет
 

Целодневна детска градина № 55 "Незабравка"

2016 година
Бюджет
2013 година
Бюджет
2012 година
Бюджет
Годишен отчет
 

Целодневна детска градина № 66 "Детски рай"

2016 година
Бюджет
2012 година
Бюджет
 

Целодневна детска градина № 68 "Патиланско царство"

2012 година
Годишен отчет

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали