Антон Димов Андонов

Декларация по чл. 12, т. 1 Декларация по чл. 12, т. 1   Декларация по чл. 12, т. 2 Декларация по чл. 12, т. 2  

Валентина Стойчева Бонева

Декларация по чл. 12, т. 1 Декларация по чл. 12, т. 1   Декларация по чл. 12, т. 2 Декларация по чл. 12, т. 2  

ДАНИЕЛА АНГЕЛОВА ЛЕКИНА

Декларация по чл. 12, т. 1 Декларация по чл. 12, т. 1   Декларация по чл. 12, т. 2 Декларация по чл. 12, т. 2  

Динко Танев Михайлов

Декларация по чл. 12, т. 1 Декларация по чл. 12, т. 1   Декларация по чл. 12, т. 2 Декларация по чл. 12, т. 2  

Диян Станимиров Димитров

Декларация по чл. 12, т. 1 Декларация по чл. 12, т. 1   Декларация по чл. 12, т. 2 Декларация по чл. 12, т. 2  

Иван Ганчев Велев

Декларация по чл. 12, т. 1 Декларация по чл. 12, т. 1   Декларация по чл. 12, т. 2 Декларация по чл. 12, т. 2  

Методи Динев Пенчев

Декларация по чл. 12, т. 1 Декларация по чл. 12, т. 1   Декларация по чл. 12, т. 2 Декларация по чл. 12, т. 2  

Митко Маринов Маринов

Декларация по чл. 12, т. 1 Декларация по чл. 12, т. 1   Декларация по чл. 12, т. 2 Декларация по чл. 12, т. 2  

Николай Валериев Николов

Декларация по чл. 12, т. 1 Декларация по чл. 12, т. 1   Декларация по чл. 12, т. 2 Декларация по чл. 12, т. 2  

Николай Стефанов Диков

Декларация по чл. 12, т. 1 Декларация по чл. 12, т. 1   Декларация по чл. 12, т. 2 Декларация по чл. 12, т. 2  

Стефан Анков Георгиев

Декларация по чл. 12, т. 1 Декларация по чл. 12, т. 1   Декларация по чл. 12, т. 2 Декларация по чл. 12, т. 2  

Таньо Брайков Танев

Декларация по чл. 12, т. 1 Декларация по чл. 12, т. 1   Декларация по чл. 12, т. 2 Декларация по чл. 12, т. 2  

Д-р Тунджай Рамадан Йозтюрк

Декларация по чл. 12, т. 1 Декларация по чл. 12, т. 1   Декларация по чл. 12, т. 2 Декларация по чл. 12, т. 2  

Юсни Мемиш Ибрям

Декларация по чл. 12, т. 1 Декларация по чл. 12, т. 1   Декларация по чл. 12, т. 2 Декларация по чл. 12, т. 2  

Явор Райчев Гънчев

Декларация по чл. 12, т. 1 Декларация по чл. 12, т. 1   Декларация по чл. 12, т. 2 Декларация по чл. 12, т. 2  

Янко Георгиев Янков

Декларация по чл. 12, т. 1 Декларация по чл. 12, т. 1   Декларация по чл. 12, т. 2 Декларация по чл. 12, т. 2  

Боян Ангелов Бабанов

Боян Йорданов Кулев

Бояна Тихомирова Танева

Христо Иванов Донев

Тихомир Иванов Трифонов

Стефан Димитров Димитров

Галина Куманова Господинова

Д-р Георги Йорданов Господинов

Гино Кирилов Гинов

Стефан Веселинов Духтев

Дамян Желязков Георгиев

Дарин Петков Маринов

Димитър Здравков Чорбаджиев

Петър Иванов Желязков

Нина Раднева Димитрова

Доц. д-р Емил Славов Славов

Д-р Емил Тихомиров Енчев

Никола Даниелов Чакалов

Иван Стоянов Върляков

Иван Трифонов Иванов

Иван Христов Чолаков

Мирослав Генчев Райков

Иванка Колева Михайлова

Ивета Валентинова Лазарова

Милко Стаматов Чанков

Искра Михайлова Михайлова

Кирил Петков Георгиев

Климент Павлов Пенчев

Милена Вълева Василева

Кремена Георгиева Мандаджиева

Мариус Иванов Кирков

Мартин Паскалев Паскалев

Мария Колева Жекова

Мария Танева Динева

Нели Иванова Калнева-Митева

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух" (LIFE-IP Clean Air)
Индустриална "зона Загоре"
Авторско право за озвучаване на обекти
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали