Декларации по ЗПКОНПИ

Ангелина Стоянова Георгиева

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Валентин Димитров Петков

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Виолета Мънчева Иванова

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Виолета Николаева Наневска

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Даниела Бончева Дунева

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Деляна Тодорова Зотова

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Денка Банкова Петкова

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Димитър Тенев Димитров

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Екатерина Андреева Стоянова

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Елвира Петрова Аврамова

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Кристина Николаева Кирилова

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Марина Стоянова Станчева

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Марияна Димитрова Желева

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Марияна Николаева Друмева

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Мирослава Колева Желева

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Невена Делчева Георгиева

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Николай Василев Василев

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Нина Тодорова Митрева

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Пламен Иванов Тодоров

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Пламен Славчев Петров

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Пламена Димчева Димова

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Снежина Венелинова Демирева

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Станимира Димитрова Войнова

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Стефка Славова Георгиева

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Яна Денева Тодорова

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2

Горещ телефон
за сигнали