Ремонтни дейности в сгради на тролейбусно депо град Стара Загора” по проект: „Модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в град Стара Загора”

Размер на шрифта: A A A

 

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ
„Ремонтни дейности в сгради на тролейбусно депо град Стара Загора" по проект: „Модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в град Стара Загора", Договор № BG161PO001/1.5-03/2011/003"

Документация за участие 2.19 MB

Образци на документи 6.63 MB

Заявление за закупуване на документация - 28.5 KB 

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ
Дата: 21/11/2013
Час: 16:00

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 28/11/2013
Час: 16:00

УСЛОВИЯ ПРИ ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 29/11/2013
Час: 10:00
Място: "Тролейбусни превози" ЕООД, кв. Индустриален", Тролейбусно депо

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали