Провеждане на обучения във връзка с изпълнение на договор № A12 -22-146/22.05.2013г. по проект „Обучения на служителите в Община Стара Загора за повишаване на административния капацитет”, Оперативна програма „Административен капацитет 2007- 2013г”

Размер на шрифта: A A A


ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ
"Провеждане на обучения във връзка с изпълнение на договор № A12-22-146/22.05.2013г. по проект „Обучения на служителите в Община Стара Загора за повишаване на административния капацитет", Оперативна програма „Административен капацитет 2007-2013г", подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация" по 2 обособени позиции: Обособена позиция №1 „Обучение по социални отношения, ефективни преговори, справяне с конфликти, умения за управление на стреса, управление на времето, лидерски умения и екипна ефективност" Обособена позиция №2 „Обучение по MS Office 2007/2010 за начинаещи"

 Документация за участие 3.11 MB

Образци на документи 3.88 MB

Заявление за закупуване на документация 28.50 KB

Решение за промяна от 28.06.2013 2.16 MBСРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ
Дата: 19/07/2013
Час: 17:30

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 26/07/2013
Час: 16:00

УСЛОВИЯ ПРИ ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 29/07/2013
Час: 11:00
Място: Сградата на Общинска администрация Стара Загора

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали