Отпечатване, сгъване, пликоване и разпространение до адрес на задължените лица на съобщенията за данъци за 2013

Размер на шрифта: A A A


ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ
Отпечатване, сгъване, пликоване и разпространение до адрес на задължените лица на съобщенията за задълженията за данък върху недвижимите имоти, данък върху превозните средства и таксата за битови отпадъци за 2013 г.


Покана 121.76 KB    

Проект на договор 311.86 KB    

Образци и декларации 385.97 KB  


СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА

Дата: 14/12/2012

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 21/12/2012
Час: 17:00

 

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали