Изработване на работни инвестиционни проекти в 16 обособени позиции в рамките на проект „Създаване на проектна готовност за кандидатстване на Община Стара Загора по ОП "Регионално развитие" за периода 2014-2020 г."

Размер на шрифта: A A A

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ
Изработване на работни инвестиционни проекти в 16 обособени позиции в рамките на проект „Създаване на проектна готовност за кандидатстване на Община Стара Загора по Оперативната програма "Регионално развитие" за периода 2014-2020 г.", финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие" 2007-2013 с договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/5-02/2012/008

Решение 1.06 MB

Обявление 382.29 KB 

Документация за участие 1.65 MB

Образци на документи 947 KB 

Заявление за закупуване на документация - 28.5 KB 

Разяснения по процедурата от 20.12.2013 г. 282.7 KB

Разяснения по процедурата от 27.12.2013 646.13 KB

Разяснения по процедурата от 08.01.2014 г. 158.6 KB

Разяснения по процедурата от 09.01.2014 г. 160.01 KB

Разяснения по процедурата от 10.01.2014 г. 648.26 KB

Разяснения по процедурата от 15.01.2014 1.85 MB

 

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ
Дата: 13/01/2014
Час: 17:30

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 23/01/2014
Час: 17:30

УСЛОВИЯ ПРИ ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 24/01/2014
Час: 11:00
Място: гр. Стара Загора, бул.„Цар Симеон Велики" № 107, сградата на общинска администрация

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали