Избор на оператор за предоставяне на електронни съобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна мобилна клетъчна мрежа по стандарт GSM с национално покритие за нуждите на общинска администрация Стара Загора

Размер на шрифта: A A A

 
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ
"Избор на оператор за предоставяне на електронни съобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна мобилна клетъчна мрежа по стандарт GSM с национално покритие за нуждите на общинска администрация Стара Загора и за извършване на специализирани доставки и услуги, свързани с тази дейност за срок от 3 години"

Образци на документи 529.14 KB

Заявление за закупуване на документация - 28.5 KB   

Решение за промяна от 08.07.2014 г. 1.26 MB  

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ
Дата: 17/07/2014
Час: 17:30

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 24/07/2014
Час: 15:30

УСЛОВИЯ ПРИ ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 25/07/2014
Час: 14:00
Място: гр. Стара Загора, бул.„Цар Симеон Велики" № 107, сградата на общинска администрация

Горещ телефон
за сигнали