Избор на изпълнител за публичност на проект Античното наследство на Тракия и маркетинг и реклама на създадените туристичeски продукти по проекта

Размер на шрифта: A A A

 

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ

„Избор на изпълнител за публичност на проект „Античното наследство на Тракия" и маркетинг и реклама на създадените туристичeски продукти по проект «Античното наследство на Тракия», осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Регионално развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Обществената поръчка се състои от 2 (две) обособени позиции:
1.„Изработване и разпространение на информационни, маркетингови и рекламни материали, реклама в медиите, предоставяне на консултации";
2.„Информиране, публичност и визуална идентификация на проект „Античното наследство на Тракия"".


Документация за участие 2.2 MB 

Решение 1.46 MB

Обявление 254.69 KB

 Образци на декларации 908.00 KB

Заявление за закупуване на документация 28.5 KB


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ
Дата: 06/02/2013
Час: 17:30

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 13/02/2013
Час: 15:00

УСЛОВИЯ ПРИ ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 14/02/2013
Час: 11:00
Място: Сградата на Общинска администрация Стара Загора

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали