Избор на изпълнител за извършване на застрахователни услуги за нуждите на Община Стара Загора

Размер на шрифта: A A A

 
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ
„Избор на изпълнител за извършване на застрахователни услуги за нуждите на Община Стара Загора“ по обособени позиции, както следва:
Обособена позиция №1: „Сключване на застраховка “Гражданска отговорност” на 72 броя моторни превозни средства (МПС) и ремаркета, собственост на Община Стара Загора“
Обособена позиция №2: „Сключване на застраховка “Гражданска отговорност” и издаване на Сертификат „Зелена карта“ на 7 броя моторни превозни средства (МПС) и ремаркета, собственост на Община Стара Загора“
Обособена позиция №3: „Застраховка на имущество – имоти, собственост на Община Стара Загора“
Обособена позиция №4: „Застраховка на имущество – електронна техника, собственост на Община Стара Загора“
Обособена позиция №5: „Застраховка на моторни превозни средства, покриваща всички рискове включително и кражба (Каско)“Документация за участие 2.12 MB

Образци на документи 562.86 KB

Проект на договор 193.94 KB - позиция № 1

Проект на договор 194.24 KB - позиция № 2

Проект на договор 207.75 KB - позиция № 3

Проект на договор 207.61 KB - позиция № 4

Проект на договор 199.72 KB - позиция № 5 

Решение за промяна от 28.02.2014 2.44 MB

Решение за прекратяване от 14.03.2014 1.6 MB - относно Обособена позиция № 3: „Застраховка на имущество – имоти, собственост на Община Стара Загора“ 

Заявление за закупуване на документация - 28.5 KB 

IBAN: BG77BPBI79358475755544
BIC: BPBIBGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ 447000
БАНКА ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД

 

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ
Дата: 21/03/2014
Час: 17:30

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 28/03/2014
Час: 16:00

УСЛОВИЯ ПРИ ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 31/03/2014
Час: 11:00
Място: гр. Стара Загора, бул.„Цар Симеон Велики" № 107, сградата на общинска администрация

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали